Geniş Karakterlerde Büyük-küçük Harf Dönüşümleri
Önceki IV. Oylum - Karakterle Çalışma Sonraki
Geniş Karakterlerde Büyük-küçük Harf Dönüşümleri
Sınıflandırma işlevleri ISO C standardı tarafından ayrıca genelleştirilmiştir. İki standardın eşleştirilmesi yerine bir yerelin diğerlerini içermesi sağlanabilir. localedef yazılımı bu yerel veri dosyalarının üretilmesini zaten desteklemektedir.
wctrans_t
veri türü
Bu veri türü, yerele bağımlı karakter eşleşmelerini ifade eden bir değeri tutabilen ölçeklenebilir bir tür olarak tanımlanmıştır. Böyle bir değeri wctrans işlevinden dönen bir değer olarak yapılandırmaktan başka bir yol yoktur.
Bu tür wctype.h başlık dosyasında tanımlanmıştır.
wctrans_t wctrans
(const char *özellik)
işlev
wctrans işlevi, LC_CTYPE kategorisi için seçilen yerelde tanımlı, özellik ile belirtilen isimli bir eşleşme varsa bulmakta kullanılır. Dönen değer sıfırsa yerelde böyle bir eşleşmenin bulunmadığı anlaşılır. Sıfırdan farklı bir değer dönmüşse bu değer bir towctrans çağrısında kullanılabilir.
Her yerelde kullanılabilen iki eşleşme aşağıda verilmiştir:
tolowertoupper
Bu işlev wctype.h başlık dosyasında bildirilmiştir.
wint_t towctrans
(wint_t    wc,
 wctrans_t tanımlayıcı)
işlev
Bu işlev, wc karakterinin tanımlayıcı ile belirtilen eşleşme kurallarına uygun karşılığını bulur ve bu değerle döner. tanımlayıcı önceki bir wctrans çağrısından dönen değer olmalıdır.
Bu işlev wctype.h başlık dosyasında bildirilmiştir.
Genel olarak kullanılabilen eşleşmeler için ISO C standardı birer wctrans çağrısı gerektirmeyen kısayollar tanımlar.
wint_t towlower
(wint_t wc)
işlev
wc bir büyük harf ise, işlev ona karşılık gelen küçük harf ile döner. wc bir büyük harf değilse işlev wc ile döner.
İşlev,
towctrans (wc, wctrans ("tolower"))
kullanılarak da gerçeklenebilir. Bu işlev wctype.h başlık dosyasında bildirilmiştir.
wint_t towupper
(wint_t wc)
işlev
wc bir büyük harf ise, işlev ona karşılık gelen küçük harf ile döner. wc bir büyük harf değilse işlev wc ile döner.
İşlev,
towctrans (wc, wctrans ("toupper"))
kullanılarak da gerçeklenebilir. Bu işlev wctype.h başlık dosyasında bildirilmiştir.
Geniş karakterlerin kullanımına ilişkin önceki bölümdeki uyarılar burada da geçerlidir. towctrans çağrılarında bir argüman olarak char türünden bir değer, tür dönüşümü ile wint_t türüne dönüştürülerek kullanılamaz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Geniş Karakter Sınıflarının Kullanılması Başlangıç V. Oylum - Diziler ve Dizgeler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası