Yerelin Etkisi
Önceki VII. Oylum - Yereller ve Uluslararasılaştırma Sonraki
Yerelin Etkisi
Her yerel çeşitli amaçlara yönelik uzlaşımlar içerir:
Belirtilen yerele uyarlanma ile ilgili bazı şeyler kütüphane yordamlarınca kendiliğinden gerçekleştirilir. Örneğin, yazılımınızda metin karşılaştırmalarının seçili yerele göre yapılması gerekliyse dizgeleri karşılaştırmak için strcoll veya strxfrm işlevi kullanılmalıdır.
Bazı şeyler de kütüphanenin kapsamı dışında bırakılmıştır. Örneğin, kütüphane, yazılımınızın çıktıladığı iletileri kendiliğinden çeviremez. Bunu yapmanın tek yolu çıktının kullanıcının diline çevrilmesinin az ya da çok elle yapılmasıdır. C kütüphanesi farklı dillerdeki çevirilerin çıktıya uygulanabilmesini kolaylaştıran işlevlere sahiptir.
Bu kısımda kullanımdaki yerelin değiştirilebilmesi için kullanılan mekanizmalardan bahsedilecektir. Yerelin bazı kütüphane işlevlerine etkilerine yeri geldikçe bu işlevlerin açıklamalarında ayrıntılı olarak yer verilmiştir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
VII. Oylum - Yereller ve Uluslararasılaştırma Başlangıç Yerelin Seçimi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası