Datagramların Gönderilmesi
Önceki Datagram Soket İşlemleri Sonraki
Datagramların Gönderilmesi
Datagram soketinden veri gönderiminin normal yolu sys/socket.h içinde tanımlı sendto işlevini kullanmaktır.
Bir datagram soketi üzerinde connect işlevini çağırabilirsiniz, fakat bu sadece soket üzerinden veri aktarımları için öntanımlı hedefi belirler. Bir soketin bir öntanımlı adresi olduğunda oraya send (Veri Gönderimi) veya write (Girdi ve Çıktı İlkelleri) kullanarak paket gönderebilirsiniz. Öntanımlı hedefi, adres argümanında AF_UNSPEC adres biçimiyle connect işlevini çağırarak iptal edebilirsiniz. connect işlevi hakkında daha fazla bilgi için Bir Bağlantının Oluşturulması bölümüne bakınız.
int sendto
(int       soket,
 void      *tampon,
 size_t      boyut,
 int       bayraklar,
 struct sockaddr *adres,
 socklen_t    uzunluk)
işlev
sendto işlevi tampon içindeki veriyi, soket soketi üzerinden, adres ve uzunluk argümanlarıyla belirtilmiş hedef adresine aktarır. boyut argümanı aktarılacak bayt sayısını belirtir.
bayraklar argümanı send işlevindeki gibi yorumlanır; bkz. Soket Verisi Seçenekleri.
Dönüş değeri ve hata durumları da send işlevindeki gibidir, fakat hataların algılanması ve raporlanması için sisteme güvenemezsiniz; en sık rastlanan hata paket kaybolması veya belirtilen adreste onu alıcının bulunmamasıdır ve makinenizdeki işletim sisteminin genelde bundan haberi yoktur.
sendto işlevinden bir önceki çağrıya ilişkin sorunları raporlaması istenebilir.
Bu işlev çok evreli yazılımlar için iptal noktası olarak tanımlanmıştır, bu nedenle ayrılan özkaynakların (bellek, dosya tanımlayıcısı, semafor veya her hangi başka bir kaynak) evre iptal edilse dahi serbest bırakılmasının sağlanması şarttır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Datagram Soket İşlemleri Başlangıç Datagramların Alınması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası