Karmaşık Sayıların İzdüşümleri, Eşlenikleri ve Analizi
Önceki XX. Oylum - Aritmetik İşlevleri Sonraki
Karmaşık Sayıların İzdüşümleri, Eşlenikleri ve Analizi
ISO C99 ayrıca, karmaşık sayıların temel işlemlerini (kısımlarına ayırmak, eşleniğini almak gibi) yapmak için işlevler de tanımlamıştır. Bu işlevler complex.h dosyasında bildirilmiştir. Tüm işlevlerin 3 karmaşık sayı türünün herbiri için bir eşdeğeri vardır.
double creal
(complex double z)
float crealf
(complex float z)
long double creall
(complex long double z)
işlev
Bu işlevler z karmaşık sayısının gerçel kısmı ile döner.
double cimag
(complex double z)
float cimagf
(complex float z)
long double cimagl
(complex long double z)
işlev
Bu işlevler z karmaşık sayısının sanal kısmı ile döner.
complex double conj
(complex double z)
complex float conjf
(complex float z)
complex long double conjl
(complex long double z)
işlev
Bu işlevler z karmaşık sayısının eşleniği ile döner. Eşlenik karmaşık sayılar, gerçel kısımları aynı, sanal kısımları ise ters işaretli olarak aynı olan birer karmaşık sayıdır. Başka bir deyişle, eşlenik karmaşık sayılar karmaşık düzlemde gerçel eksene göre simetriktir. Yani, conj(a + bi) = a - bi'dir.
double carg
(complex double z)
float cargf
(complex float z)
long double cargl
(complex long double z)
işlev
Bu işlev z karmaşık sayısının kutupsal koordinatlardaki argümanı ile döner. Argüman, karmaşık düzlemde karmaşık sayının oluşturduğu vektörün pozitif gerçel eksenle oluşturduğu açıdır. Bu açı radyan cinsinden 0 ile 2pi arasındadır.
complex double cproj
(complex double z)
complex float cprojf
(complex float z)
complex long double cprojl
(complex long double z)
işlev
Bu işlevler z karmaşık sayısının Riemann küresindeki izdüşümü ile döner. Sonsuz sanal kısımlı değerlerin gerçel eksende (gerçel kısım NaN olsa bile) pozitif sonsuza izdüşümü alınır. Eğer gerçel kısım sonsuzsa sonuç şuna eşdeğerdir:
INFINITY + I * copysign (0.0, cimag (z))
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Karmaşık Sayılar Başlangıç Dizgelerdeki Sayıların Çözümlenmesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası