XX. Oylum - Aritmetik İşlevleri
Önceki GNU C Kütüphanesi Başvuru Kılavuzu Sonraki

Aritmetik İşlevleri

İçindekiler
1. Tamsayılar  -  Temel tamsayı türleri ve bunlarla ilgili kavramlar
2. Tamsayı Bölme  -  Yuvarlatma yönünü bilerek tamsayılarla bölme.
3. Gerçek Sayılar  -  Nam-ı diğer kayan noktalı sayılar. IEEE 754.
4. Gerçek Sayı Sınıflama İşlevleri  -  Kayan noktalı sayıların beş çeşidi vardır.
5. Gerçek Sayı Hesaplamalarında Hatalar  -  Hesaplama sırasında birşeyler yanlış gidebilir.
6. Yuvarlama Kipleri  -  Sonuçların yuvarlanmasının denetimi.
7. Kayan Nokta Denetim İşlevleri  -  Kayan nokta biriminin durumunu kaydetme ve eski durumuna getirme.
8. Aritmetik İşlevleri  -  Kütüphanece sağlanmış temel işlemler.
9. Karmaşık Sayılar  -  Türler. Karmaşık sabitlerin yazılması.
10. Karmaşık Sayıların İzdüşümleri, Eşlenikleri ve Analizi
11. Dizgelerdeki Sayıların Çözümlenmesi  -  Dizgelerin sayılara dönüştürülmesi.
12. Eski Moda System V Sayıdan Dizgeye Dönüşüm İşlevleri  -  Sayıları dizgelere dönüştürmenin çok eski bir yolu.
Bu kısımda, bir gerçek sayıyı tamsayı ve ondalık bileşenlerine ayırma, bir karmaşık sayının sanal bileşenini alma, vb. temel aritmetik işlemleri yapmak için kullanılan işlevlere yer verilmiştir. Bu işlevler math.h ve complex.h başlık dosyalarında bildirilmiştir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Hızlı Kod mu, Küçük Kod mu Tercih Edilir? Başlangıç Tamsayılar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası