Gerçek Sayılar
Önceki XX. Oylum - Aritmetik İşlevleri Sonraki
Gerçek Sayılar
Çoğu bilgisayar donanımı iki çeşit sayıyı destekler: tamsayılar (…-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3…) ve gerçek sayılar. Bir gerçek sayı üç parçadan oluşur: ondalık kısım (İng: mantissa), üstel kısım (İng: exponent) ve işaret biti (İng: sign bit). Bir gerçek sayı (s ? -1 : 1) * 2^e * M ifadesiyle belirtilen bir kayan noktalı sayı ile ifade edilir (ifadedeki s işaret biti, e üstel kısım, M ise ondalık kısımdır). Daha ayrıntılı bilgi için Gerçek Sayı Gösterimi ile İlgili Kavramlar bölümüne bakınız. (Üstel kısım için farklı tabanlar mümkündür ama günümüzdeki hemen bütün donanımlar taban olarak 2 kullanır.)
Kayan noktalı sayıların gerçek sayıların sonlu bir alt kümesi olduğundan bahsedilebilir. Bu alt küme çoğu amaç için yeterince genişken, bir gerçek sayının sadece ondalık kısmının ikilik tabanda sınırlı bir bitsel açılımından daha dar yer kaplayan rasyonel sayılar olarak ifade edilirler. Hatta 1/5 gibi basit bir bölmenin sonucu bile kayan noktalı olarak yaklaşık bir değer olarabilir.
Matematiksel işlemler ve işlevler çoğunlukla gösterilemeyen değerler üretir. Bu değerler genellikle uygulamaya dönük olarak yeterli yaklaşıklıkta olur, fakat kimi zaman bu bile mümkün olmaz. Tarihsel olarak, hesaplama sonuçlarının yeterince hassas olmadığını söylemenin bir yolu yoktur. Günümüz bilgisayarlarında sayısal hesaplamalar IEE 754 standardına uygun yapılır. Standart, hesaplama sonuçları güvenilir olmadığında yazılıma bunu belirten bir çerçeve tanımlar. Bu çerçeve sonucun neden gösterilemediğini belirten bir olağandışılıklar kümesinden oluşur. Bunlar sonsuzluk ve bir sayı değil (NaN -- Not a Number) gibi özel değerlerdir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Tamsayı Bölme Başlangıç Gerçek Sayı Sınıflama İşlevleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası