Tamsayı Bölme
Önceki XX. Oylum - Aritmetik İşlevleri Sonraki
Tamsayı Bölme
Bu kısımda tamsayı bölme işlemleri yapan işlevlere yer verilmiştir. Bu işlevler GNU C derleyicisi kullanıldığında gereksizdir, çünkü GNU C / işleci daima sıfıra doğru yuvarlar (pozitif değerleri alta, negatif değerleri üste). Fakat diğer C gerçeklemeleri / işleci ile yapılan işlemleri negatif argümanlar kullanıldığında farklı yönlerde yuvarlarlar. Bu durumda, yuvarlama yönü belli (daima sıfıra doğru) olan div ve ldiv işlevleri kullanışlı olur. Bölme işleminden kalan bölünen ile aynı işaretlidir.
Bu işlevler, r.quot * bölen + r.rem eşittir bölünen (bölüm çarpı bölen artı kalan eşittir bölünen) şeklinde ifadesini bulan bir r değeri ile döner.
Bu oluşumları yazılımınızda kullanmak için stdlib.h başlık dosyasını yazılımınıza dahil etmelisiniz.
div_t
veri türü
Bu yapı div işlevinden dönen sonucu tutan veri türüdür. Şu üyelere sahiptir:
int quot
Bölüm.
int rem
Kalan.
div_t div
(int bölünen,
 int bölen)
işlev
div işlevi bölünen'ın bölen'e bölünmesinden kalanı ve bölümü div_t türündeki yapı içinde döndürür.
Sonuç ifade edilemiyorsa (sıfırla bölme gibi) işlevin davranışı belirsizdir.
Çok kullanışlı olmasa da bir örnek:
div_t sonuc;
sonuc = div (20, -6);
Burada sonuc.quot değeri -3 ve sonuc.rem değeri 2'dir.
ldiv_t
veri türü
Bu yapı ldiv işlevinden dönen sonucu tutan veri türüdür. Şu üyelere sahiptir:
long int quot
Bölüm.
long int rem
Kalan.
(Bu yapı elemanlarının int yerine long int türünde olması dışında div_t ile aynıdır.)
ldiv_t ldiv
(long int bölünen,
 long int bölen)
işlev
ldiv işlevi argümanlarının long int türünde olması ve sonucu ldiv_t türünde bir yapı içinde döndürmesi dışında div işlevinin benzeridir.
lldiv_t
veri türü
Bu yapı lldiv işlevinden dönen sonucu tutan veri türüdür. Şu üyelere sahiptir:
long long int quot
Bölüm.
long long int rem
Kalan.
(Bu yapı elemanlarının int yerine long long int türünde olması dışında div_t ile aynıdır.)
lldiv_t lldiv
(long long int bölünen,
 long long int bölen)
işlev
lldiv işlevi argümanlarının long long int türünde olması ve sonucu lldiv_t türünde bir yapı içinde döndürmesi dışında div işlevinin benzeridir.
lldiv işlevi ISO C99 ile eklendi.
imaxdiv_t
veri türü
Bu yapı imaxdiv işlevinden dönen sonucu tutan veri türüdür. Şu üyelere sahiptir:
intmax_t quot
Bölüm.
intmax_t rem
Kalan.
(Bu yapı elemanlarının int yerine intmax_t türünde olması dışında div_t ile aynıdır.)
intmax_t türü hakkında daha fazla bilgi için Tamsayılar bölümüne bakınız.
imaxdiv_t imaxdiv
(intmax_t bölünen,
 intmax_t bölen)
işlev
imaxdiv işlevi argümanlarının intmax_t türünde olması ve sonucu imaxdiv_t türünde bir yapı içinde döndürmesi dışında div işlevinin benzeridir.
intmax_t türü hakkında daha fazla bilgi için Tamsayılar bölümüne bakınız.
imaxdiv işlevi ISO C99 ile eklendi.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Tamsayılar Başlangıç Gerçek Sayılar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası