Dizgelerdeki Sayıların Çözümlenmesi
Önceki XX. Oylum - Aritmetik İşlevleri Sonraki
Dizgelerdeki Sayıların Çözümlenmesi
İçindekiler
1. Tamsayıların Çözümlenmesi  -  Tamsayı dönüşüm işlevleri.
2. Gerçek Sayıların Çözümlenmesi  -  Gerçek sayı dönüşüm işlevleri.
Bu bölümdeki işlevler tamsayıların ya da gerçek sayıların dizgelerden okunması için kullanılır. Bu işlem için sscanf veya ilgili işlevler kullanmak daha iyi olabilir; bkz. Biçimli Girdi. Fakat dizge içindeki dizgecikleri elle bulup onları tek tek sayılara dönüştürmek yazılımı daha güçü yapabilirr.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Karmaşık Sayıların İzdüşümleri, Eşlenikleri ve Analizi Başlangıç Tamsayıların Çözümlenmesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası