Gerçek Sayı Hesaplamalarında Hatalar
Önceki XX. Oylum - Aritmetik İşlevleri Sonraki
Gerçek Sayı Hesaplamalarında Hatalar
İçindekiler
1. Kayan Noktalı Sayı Olağandışılıkları  -  IEEE 754 matematiğinde olağandışılıklar ve saptanması.
2. Sonsuzluk ve NaN  -  Hesaplamalardan dönen özel değerler.
3. Kayan Nokta Birimi Durum Sözcüğünün İncelenmesi  -  Ortaya çıktıktan sonra olağandışılıkların sınanması.
4. Hataların Matematiksel İşlevlerce Raporlanması  -  Matematiksel işlevler hataları nasıl raporlar.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Gerçek Sayı Sınıflama İşlevleri Başlangıç Kayan Noktalı Sayı Olağandışılıkları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası