Karmaşık Sayılar
Önceki XX. Oylum - Aritmetik İşlevleri Sonraki
Karmaşık Sayılar
ISO C99 standardı ile C'de karmaşık sayılar için destek geldi. Bu yeni bir tür, complex ile sağlandı. Sadece complex.h dosyası yazılıma dahil edildiğinde geçerli olan bir anahtar sözcüktür. Karmaşık sayı türleri üç tanedir ve üç gerçek sayı türüne karşılıktır: float complex, double complex, and long double complex.
Karmaşık sayıları oluşturabilmek için sayının sanal kısmını belirtecek bir yöntem gerekir. Sanal gerçek sayı sabitler için standart bir sembolleştirme yöntemi yoktur. Bunun yerine, complex.h dosyasında karmaşık sayıları oluşturmakta kullanılabilen iki makro tanımlanmıştır.
const float complex _Complex_I
makro
Bu makro 0 + 1i karmaşık sayısının bir gösterimidir. Bir gerçek sayının _Complex_I ile çarpılması tamamen sanal kısımdan oluşan bir karmaşık sayı verir. Bunu karmaşık sabitleri oluşturmakta kullanabilirsiniz:
3.0 + 4.0i = 3.0 + 4.0 * _Complex_I
_Complex_I * _Complex_I çarpımının -1 değerini vereceğine ama bu değerin complex türünde olacağına dikkat edin.
_Complex_I söylenmesi de yazılması da biraz zor bir sözcüktür. complex.h dosyasında aynı sabit için bir de daha kısa bir isim tanımlanmıştır.
const float complex I
makro
Bu makro _Complex_I ile tamamen aynı değerdedir. Çoğu zaman tercih edilir. Ancak, yazılımın herhangi bir yerinde I'yi bir belirteç olarak kullanırsanız sorun çıkar. I'yi kendi amaçlarınız için kullanmak isterseniz basitçe şunu yazabilirsiniz:
#include <complex.h>
#undef I
Böyle bir durumda, _Complex_I için başka bir kısa isim (örneğin, J) tanımlamanız önerilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Çeşitli Gerçek Sayı Aritmetik İşlevleri Başlangıç Karmaşık Sayıların İzdüşümleri, Eşlenikleri ve Analizi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası