Bayağı Şifreleme
Önceki V. Oylum - Diziler ve Dizgeler Sonraki
Bayağı Şifreleme
memfrob işlevi bir veri dizisini tanınmayacak hale getirmek daha sonra tekrar eski haline getirmek için kullanılır. Şifrelenmiş veri herkes tarafından kolayca normal veriye dönüştürülebildiğinden tam bir şifreleme sayılmaz. Dönüşüm, eşek şakasından hoşlananlara karşı kullanılan Usenet'in "Rot13" şifreleme yöntemine eşdeğerdir. Rot13'ün aksine memfrob işlevi sadece metin üzerinde değil ikilik verilerle de çalışır. Gerçek şifrelemeyle iligileniyorsanız, Şifrelemeyle İlgili İşlevler bölümüne bakınız. İşlev string.h başlık dosyasında bildirilmiştir.
void *memfrob
(void  *bellek,
 size_t uzunluk)
işlev
memfrob işlevi, uzunluk baytlık bellek veri yapısını her baytla oynayarak dönüştürür (her bayta ikilik 00101010 ile bit bit ayrıcalıklı VEYA uygulanarak). İşlev, dönüşüm için ayrı bir bellek alanı kullanmaz ve daima bellek ile döner.
memfrob işlevini aynı veri ile tekrar çağırdığınızda veriyi eski özgün haliyle alırsınız.
Verinin bazıları tarafından görülmesi istenmiyorsa ya da veriye erişimin zorlaşması isteniyorsa, bu işlev bilgiyi gizlemek için yararlıdır. Bilginin başkaları tarafından görülmesi gerçekten istenmiyorsa, Şifrelemeyle İlgili İşlevler bölümüne bakınız.
Taşınabilirlik Bilgisi
İşlev GNU C kütüphanesine özeldir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
strfry Başlangıç İkilik Verinin Kodlanması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası