İşlemci Zamanı ve İşlemci Süresi
Önceki XXI. Oylum - Tarih ve Zaman Sonraki
İşlemci Zamanı ve İşlemci Süresi
İçindekiler
1. İşlemci Zamanının Sorgulanması  -  clock işlevi.
2. İşlemci Süresinin Sorgulanması  -  times işlevi.
Bir yazılımı eniyilemeye ya da verimliliğini ölçmeye çalışıyorsanız, ne kadar işlemci süresi kullanıldığını bilmek iyidir. Bunun için, mutlak zaman ve süreler kullanışsızdır, çünkü bir süreç işlemciyi kullanırken arada bazı G/Ç işlemlerini veya başka süreçleri bekleyebilir. Buna karşın, bu bölümdeki işlevleri kullanarak işlemci kullanımı ile ilgili bilgi alabilirsiniz.
İşlemci zamanı (bkz. Zaman Kavramları), saat tikleri'nin sayısı olarak clock_t türünde bir veridir. İşlemci bazı keyfî ancak belli başlı olaylarda kullanıldığından bir sürecin işlemciyi etkin olarak kullandığı sürelerin toplamı hesaplanabilir. GNU sistemlerinde sürecin oluşturulması böyle bir olaydır. Keyfîlik yanında genelde, sürecin belli bir parçası için olay daima aynı olaydır, bu durumda işlemci zamanını hesaplamanın başlangıcında ve bitişinde saptayarak belli bir hesaplama için ne kadar işlemci süresi kullanıldığı ölçülebilir.
GNU sisteminde, clock_t ile long int eşdeğerdir ve CLOCKS_PER_SEC bir tamsayı değerdir. Fakat diğer sistemlerde, clock_t ve CLOCKS_PER_SEC birer tamsayı ya da birer gerçek sayı türü olabilir. Önceki bölümdeki örnekte olduğu gibi, işlemci zamanı değerlerinin double'a yükseltgenmesi, aritmetik ve gösterim işlemlerinin düzgün olarak yapılmasını sağlarken sistemlerin olası farklı türlerdeki gösterimlerinden etkilenmemesini de sağlar.
Saat tikleri sayısının, sayı türlerinin genişliklerine bağlı olarak belli bir sınırı olduğunu unutmayın. CLOCKS_PER_SEC'in bir milyon olarak atandığı 32 bitlik bir sistemde bu işlev yaklaşık 72 dakikada bir aynı değeri döndürecektir.
Bir sürecin kullandığı işlemci süresini incelemek ve denetlemek için de işlevler vardır, bunlar hakkında Özkaynak Kullanımı ve Sınırlaması bölümünde bilgi verilmiştir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Süre Başlangıç İşlemci Zamanının Sorgulanması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası