İşlemci Süresinin Sorgulanması
Önceki İşlemci Zamanı ve İşlemci Süresi Sonraki
İşlemci Süresinin Sorgulanması
times işlevi bir sürecin harcadığı işlemci süresi ile ilgili bilgileri, işlemci zamanına ek olarak struct tms cinsinden bir nesne olarak döndürür. Bu oluşum sys/times.h başlık dosyasında bildirilmiştir.
struct tms
veri türü
tms yapısı bir sürecin harcadığı işlemci süresi ile ilgili bilgileri döndürmek için kullanılır. En azından şu üyelere sahip olmalıdır:
clock_t tms_utime
Çağrıldığı sürecin çalıştırdığı komutların harcadığı toplam işlemci süresidir.
clock_t tms_stime
Çağrıldığı sürece "sistem" tarafından harcanan işlemci süresidir.
clock_t tms_cutime
Çağrıldığı sürecin sonlandırılmış alt süreçlerinin harcadığı tms_utime ve tms_cutime sürelerinin toplamıdır. Sonlandırılmış alt süreçlerin durumu sürece wait veya waitpid ile raporlandığından (bkz. Süreç Tamamlama), bu değer wait veya waitpid ile raporlanmamış süreleri içermez.
clock_t tms_cstime
Çağrıldığı sürecin sonlandırılmış alt süreçleri için "sistemin" harcadığı işlemci süresini göstermesi dışında tms_cutime gibidir.
Tüm süreler saat tikleri cinsinden verilmiştir. İşlemci zamanının tersine, bunlar bir olaya göreli olmayan birer süre gösterirler. Bkz. Bir Sürecin Oluşturulması.
clock_t times
(struct tms *tampon)
işlev
times işlevi kendisini çağıran sürecin işlemci süresi ile ilgili bilgileri tampon içinde saklar.
İşlevin dönüş değeri çağrıldığı sürecin işlemci zamanıdır. Başarısızlık durumunda işlev (clock_t)(-1) ile döner.
Taşınabilirlik Bilgisi
İşlemci Zamanının Sorgulanması bölümünde anlatılan clock işlevi ISO C standardında belirtilmiştir. GNU sisteminde işlemci zamanı times tarafından döndürülen yapının tms_utime ve tms_stime alanlarındaki değerlerin toplamı olarak tanımlanmıştır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İşlemci Zamanının Sorgulanması Başlangıç Mutlak Zaman
Bir Linux Kitaplığı Sayfası