Mutlak Zaman
Önceki XXI. Oylum - Tarih ve Zaman Sonraki
Mutlak Zaman
İçindekiler
1. Basit Zaman  -  Mutlak zamanla çalışılan oluşumlar.
2. Yüksek Çözünürlüklü Zaman  -  Zamanın daha büyük çözünürlükle gösterilmesi.
3. Yerel Zaman  -  Yerel zamanla ilgili işlevler.
4. Yüksek Doğrulukta Saat  -  Sistem saatinin doğruluğunun arttırılması.
5. Zaman Değerlerinin Biçimlenmesi  -  Zaman değerlerinin dizgelere dönüştürülmesi.
6. Tarih ve Saatin Yerel Zamana Dönüştürülmesi  -  Metin biçimindeki tarih ve saatin tekrar yerel zaman değerine dönüştürülmesi.
6.1. Düşük Seviyede Çözümleme  -  Dizgenin belirtilen biçimle yorumlanması
6.2. Genel Zaman Gösterimi Çözümlemesi  -  Tarih ve saati çözümlemede daha kullanıcı dostu bir yaklaşım.
7. Zaman Diliminin TZ ile Belirtilmesi  -  Kullanıcılar zaman dilimini nasıl belirtir.
8. Zaman Dilimi Değişkenleri ve İşlevleri  -  Zaman dilimini belirtmek ve öğrenmek için kullanılan işlevler.
9. Zaman İşlevleri Örneği  -  Zamanla ilgili bazı işlevlerin kullanımını gösteren bir örnek.
Bu kısımda mutlak zaman'ın hesabı ile ilgili oluşumlara yer verilmiştir.
GNU C kütüphanesinde mutlak zaman üç türlü gösterilir:
  • Basit zaman (time_t veri türü) gerçeklemeye özgü bir başlangıç zamanına göre geçen sürenin saniye cinsinden bir gösterimidir.
  • Bir de yüksek çözünürlüklü zaman gösterimi vardır. Basit zamandaki gibi, bir başlangıca göre geçen süre olarak gösterilmesine rağmen ölçülen değer saniye cinsinden değil, saniyenin kesirlerini de içeren struct timeval türünde bir veridir. Basit zamana göre daha yüksek bir çözünürlüğe ihtiyacınız olursa bu zaman gösterimini kullanın.
  • Yerel zaman veya bozuk zaman[100] (struct tm veri türü) belirli bir zaman dilimi için zaman birimlerinin yıl, ay, gün v.s. olarak belirtildiği bir zaman gösterimidir. Bu zaman gösterimi sadece insanlar arası iletişimde kullanılır.


[100] Jülyen takviminde M.S. 1582 de Papa III. Gergory zamanında Ekim'in 5'i ile 15'i arasındaki günler takvimlerden çıkarılmış ve bu suretle bozuk zaman düzeltilerek artık yılları hesaba karan Gregoryen takvimi oluşturulmuştur. Bu takvim ilk olarak 1752'de İngiliz ve Amerikan kolonilerinde uygulanmaya başlamıştır. Bu bakımdan eksik günlerin kimse farkına varmamıştır :)). Halen bu sistemi kullanmaktayız.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İşlemci Süresinin Sorgulanması Başlangıç Basit Zaman
Bir Linux Kitaplığı Sayfası