Zaman İşlevleri Örneği
Önceki Mutlak Zaman Sonraki
Zaman İşlevleri Örneği
Burada yerel zamanla ilgili bazı işlevlerin kullanımı örneklenmiştir.
#include <time.h>
#include <stdio.h>
#include <locale.h>

#define SIZE 256

int
main (void)
{
 char buffer[SIZE];
 time_t curtime;
 struct tm *loctime;

 /* Yerel zamanı gerçekten yerele özgü göstereceksek
   bu lazım, yoksa C yereline özgü gösterilir. */
 setlocale (LC_ALL, "");

 /* Şimdiki zamanı öğrenelim. */
 curtime = time (NULL);

 /* Yerel zaman gösterimine dönüştürelim. */
 loctime = localtime (&curtime);

 /* Tarihi ve saati standart C biçiminde basalım. */
 fputs (asctime (loctime), stdout);

 /* Şimdi de yerele özgü ve istediğimiz biçimde basalım. */
 strftime (buffer, SIZE, "Bugün %d %B, %A.\n", loctime);
 fputs (buffer, stdout);
 strftime (buffer, SIZE, "Saat %I:%M %p.\n", loctime);
 fputs (buffer, stdout);

 return 0;
}
Çıktısı şöyle olur:
Sat Aug 28 13:49:43 2004
Bugün 28 Ağustos, Cumartesi.
Saat 01:49 ÖS.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Zaman Dilimi Değişkenleri ve İşlevleri Başlangıç Bir Alarmın Ayarlanması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası