Zaman Dilimi Değişkenleri ve İşlevleri
Önceki Mutlak Zaman Sonraki
Zaman Dilimi Değişkenleri ve İşlevleri
char *tzname [2]
değişken
tzname dizisi kullanıcı tarafından seçilen bir standart isimle diğeri yaz saati ile ilgili iki dizge içerir. tzname[0] standart zaman diliminin ismi (örn, "EST"), tzname[1] ise yaz saati uygulaması ismidir (örn, "EDT"). Bunlar sırayla TZ ortam değişkeninin std ve fark dizgelerine karşılıktır. Yaz saati uygulaması yapılmıyorsa, tzname[1] boş bir dizge olur.
tzname dizisi, TZ ortam değişkeninden başka tzset, ctime, strftime, mktime veya localtime işlev çağrıları ile değiştirilebilir. Eğer bir zaman dilimini belirtmek için çok sayıda kısaltma varsa (örn, U.S. Eastern War Time ve Eastern Daylight Time için "EWT" ve "EDT"), kullanımdaki en son kısaltma belirtilmelidir.
tzname dizisi POSIX.1 uyumluluğu gerektirir. Ancak GNU yazılımlarının yerel zaman yapısının tm_zone üyesi en son kullanımda olanı olmasa bile en doğru kısaltmayı içerdiğinden bu üyeyi kullanmaları daha iyi olur.
Dizgeler char * olarak bildirildiğinden kullanıcı bu dizgeleri değiştirmekten kaçınmalıdır. Bu dizgelerin değiştirilmesi hemen hemen daima sorunlara yol açar.
void tzset
(void)
işlev
tzset işlevi tzname değişkenini TZ ortam değişkeninin değerinden günceller. Normalde bu işlevi çağırmanız gerekmez. Çünkü zaman dilimine bağlı zaman dönüşüm işlevlerini kullandığınızda bu işlev kendiliğinden çağrılır.
Aşağıdaki değişkenler System V Unix uyumluluğu için tanımlanmıştır. tzname gibi bu değişkenlere de tzset veya diğer zaman dönüşüm işlevleri ile değer atanır.
long int timezone
değişken
Bu, UTC'nin batısına doğru saniye cinsinden, UTC ile en son yerel standart zaman arasındaki saat farkıdır. Örneğin ABD Doğu zaman dilimi için bu değer 5*60*60 saniyedir. Yerel zaman yapısının tm_gmtoff üyesinin aksine, bu değer yaz saati uygulaması ile ilgili değildir ve işareti de terstir. GNU yazılımlarında, en son uygulananı olmasa da en doğru değeri içerdiğinden, yerel zaman yapısının tm_gmtoff üyesini kullanmak daha iyidir.
int daylight
değişken
Bu değişkenin değeri sıfırdan farklıysa yaz saati uygulaması kuralları uygulanır. Değerin sıfırdan farklı olması, yaz saatinin o an uygulanmakta olduğunun değil, zamanı gelince uygulanacağının göstergesidir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Zaman Diliminin TZ ile Belirtilmesi Başlangıç Zaman İşlevleri Örneği
Bir Linux Kitaplığı Sayfası