Basit Zaman
Önceki Mutlak Zaman Sonraki
Basit Zaman
Bu bölümde mutlak zamanı basit zaman olarak göstermekte kullanılan time_t veri türü ile basit zaman nesneleri üzerinde işlem yapan işlevlerden bahsedilecektir. Bu oluşumlar time.h başlık dosyasında bildirilmiştir.
time_t
veri türü
Bu basit zaman gösteriminde kullanılan veri türüdür. Kimi zaman, bir süreyi de belirttiği olur. Bir mutlak zaman değeri olarak yorumlandığında, Koordinatlı Evrensel Zamana (UTC ya da GMT denen şey) göre, 1 Ocak 1970, saat 00:00:00'dan beri geçen saniye sayısını gösterir. (Mutlak zaman başlangıcına ingilizcede "epoch" deniyor.[101] POSIX standardının bu sayının artık saniyeleri içermemesini gerektirmesine rağmen bazı sistemlerde TZ ilgili değere ayarlanırsa artık saniyeler de dahil edilir. (Bkz. Zaman Diliminin TZ ile Belirtilmesi).
Basit zamanın yerel zaman dilimleri kavramı ile ilgisi yoktur. Mutlak zamanın, bilgisayarınızın dünyanın neresinde olduğuna bakılmaksızın aynı değeri göstereceğini unutmayın.
GNU C kütüphanesinde, time_t ile long int türleri eşdeğerdir. Başka sistemlerde ise, time_t bir tamsayı tür olabildiği gibi gerçek sayı türlerinden biri ile de eşdeğer olabilir.
difftime işlevi iki basit mutlak zaman arasında geçen süreyi verir ve bu sonuç her zaman bir çıkarma işleminin sonucu değildir. Bkz. Süre.
time_t time
(time_t *sonuç)
işlev
time işlevi, o anki mutlak zamanı time_t türünde bir değer olarak döndürür. sonuç bir boş gösterici değilse bu değer ayrıca *sonuç içinde saklanır. O anki mutlak zaman alınamıyorsa işlev (time_t)(-1) ile döner.
int stime
(time_t *yenizaman)
işlev
stime sistem saatini ayarlar. yenizaman, yukarıda time_t tanımında açıklandığı gibi yorumlanarak sistem zamanı bu değere ayarlanır.
settimeofday işlevi ise sistem zamanını bir saniyeden daha hassas bir çözünürlükle ayarlamak için tasarlanmış daha yeni bir işlevdir. settimeofday işlevi genellikle stime işlevine göre daha iyi bir seçimdir. Bkz. Yüksek Çözünürlüklü Zaman.
Sistem saatini sadece süper kullanıcı (root) ayarlayabilir.
Eğer işlev başarılı olursa sıfır değeri ile döner. Aksi takdirde, -1 ile döner ve errno değişkenine şu değer atanır:
EPERM
Sistem saatini sadece süper kullanıcı ayarlayabilir.


[101] Mutlak zaman başlangıcı (epoch), sistemden sisteme değişiklik gösterir. Unix için belirtildiği gibi 1 Ocak 1970, 00:00:00 GMT iken; VMS için 17 Kasım 1858, 00:00:00; Macintosh için 1 Ocak 1904 geceyarısıdır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Mutlak Zaman Başlangıç Yüksek Çözünürlüklü Zaman
Bir Linux Kitaplığı Sayfası