Önceden Tanımlı Matemetiksel Sabitler
Önceki XIX. Oylum - Matematik Sonraki
Önceden Tanımlı Matemetiksel Sabitler
math.h başlık dosyasında çeşitli kullanışlı matematiksel sabitler tanımlanmıştır. Tüm değerler M_ ile başlayan önişlemci makroları olarak tanımlanmıştır. Değerler şunlardır:
M_E
Tabii logaritmanın tabanı.
M_LOG2E
M_E'nin ikilik tabanda logaritması.
M_LOG10E
M_E'nin onluk tabanda logaritması.
M_LN2
2'nin tabii logaritması.
M_LN10
10'un tabii logaritması.
M_PI
Pi, çemberin çevresinin çapına oranı.
M_PI_2
Pi bölü iki.
M_PI_4
Pi bölü dört.
M_1_PI
Pi'nin tersi (1/pi).
M_2_PI
İki bölü pi.
M_2_SQRTPI
İki bölü karekök pi.
M_SQRT2
Karekök iki.
M_SQRT1_2
Karekök ikinin tersi (ya da karekök 1/2).
Bu sabitler Ubix98 standardından gelir ve ayrıca 4.4 BSD'de de vardır; bu bakımdan, sadece _BSD_SOURCE ya da _XOPEN_SOURCE=500 tanımlıysa ya da bir daha genel özellik makrosu seçiliyse tanımlıdırlar. Bkz. Özellik Sınama Makroları.
Tüm değerler double türündedir. Bir GNU C kütüphanesi oluşumu olarak bu sabitler ayrıca long double türünde de tanımlanmıştır. long double makroların isimlerinin sonuna küçük L (l) harfi eklenmiştir: M_El, M_PIl, ... Bunlar sadece _GNU_SOURCE tanımlıysa kullanılabilir.
Not
Bazı yazılımlar M_PI makrosu ile aynı değerde PI isimli bir sabit kullanırlar. Bu sabit standart değildir; bazı eski ATT başlık dosyalarında görünür, bir de Stroustrup'un C++ kitabında bahsedilir. Kullanıcının isim uzayını ihlâl ettiğinden GNU C kütüphanesinde tanımlanmamıştır. Böyle yazılımları düzeltmek kolaydır: ya her PI'yi M_PI ile değiştirirsiniz ya da derleyici komut satırına -DPI=M_PI seçeneğini eklersiniz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
XIX. Oylum - Matematik Başlangıç Trigonometrik İşlevler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası