XIX. Oylum - Matematik
Önceki GNU C Kütüphanesi Başvuru Kılavuzu Sonraki

Matematik

İçindekiler
1. Önceden Tanımlı Matemetiksel Sabitler  -  Sık kullanılan sabitler için hassas sayısal değerler.
2. Trigonometrik İşlevler  -  Sinüs, kosinüs, tanjant ve arkadaşları.
3. Ters Trigonometrik İşlevler  -  Ark sinüs, ark kosinüs, vs.
4. Üstel ve Logaritmik İşlevler  -  Ayrıca pow ve sqrt.
5. Hiperbolik İşlevler  -  sinh, cosh, tanh, vs.
6. Özel İşlevler  -  Bessel, gamma, erf.
7. Matematiksel İşlevlerde Hatalar  -  Matematiksel işlevlerde bilinen en büyük değer hataları
8. Rasgeleymiş gibi Görünen Sayılar  -  Rasgeleymiş gibi görünen sayıların üretimi için işlevler.
9. Hızlı Kod mu, Küçük Kod mu Tercih Edilir?  -  Gerçek sayı işlevlerinin eniyilenmesi
Bu oylumda trigonometrik işlevler gibi bir takım matematiksel hesaplamaları yapan işlevlere yer verilmiştir. Bu işlevlerinin çoğunun prototipleri math.h başlık dosyasında, karmaşık değerli olanları complex.h başlık dosyasında bildirilmiştir.
Tüm matematiksel işlevler herbiri double, float ve long double türünde gerçek sayı argüman alan üçlülerdir. double türünde olanların çoğu ISO C89'da tanımlanmıştır. float ve long double türünde olan sürümleri ise ISO C99'da tanımlanmıştır.
Bu üçlüdeki hangi işlevin kullanılması gerektiği duruma bağlıdır. Çoğu hesaplamalarda float işlevler en hızlısıdır. Ancak long double işlevler en yüksek hassasiyete sahiptir. double işlevler ise ikisinin arasında kalır. En iyisi ihtiyacınızı görecek en dar türü seçmektir. Ayrıca, tüm makinelerde ayrı bir long double tür yoktur; double ile aynı olabilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Syslog Örneği Başlangıç Önceden Tanımlı Matemetiksel Sabitler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası