Özel İşlevler
Önceki XIX. Oylum - Matematik Sonraki
Özel İşlevler
Bu işlevler kimi zaman faydalı olan biraz daha yabancıl matematiksel işlevlerdir. Şimdilik sadece gerçek sayılarla çalışan sürümleri vardır.
double erf
(double x)
float erff
(float x)
long double erfl
(long double x)
işlev
Bu işlevler x'in hata işlevi ile döner. Hata işlevi şöyle tanımlanır:
    erf (x) = 2/sqrt(pi) * 0'dan x'e integral exp(-t^2) dt
double erfc
(double x)
float erfcf
(float x)
long double erfcl
(long double x)
işlev
Bu işlevler 1.0 - erf(x) ile döner, fakat hesaplama x çok büyük olduğunda yuvarlayamama hatalarından kaçınan bir yöntemle yapılır.
double lgamma
(double x)
float lgammaf
(float x)
long double lgammal
(long double x)
işlev
Bu işlevler x'in gamma işlevinin mutlak değerinin tabii logartiması ile döner. Gamma işlevi şöyle tanımlanır:
    gamma (x) = 0'dan sonsuza integral  t^(x-1) e^-t dt
Gamma işlevinin işareti math.h dosyasında tanımlanmış olan signgam genel değişkeninde saklanır. Saklanan değer, eğer ara sonuç sıfıra eşit ya da büyükse 1, değilse -1'dir.
Gerçek gamma işlevini hesaplamak için ya tgamma işlevini kullanın ya da değerleri şöyle hesaplayın:
lgam = lgamma(x);
gam = signgam * exp(lgam);
Gamma işlevinin pozitif olmayan tamsayılarda belirsizlikleri vardır. lgamma işlevi böyle bir belirsizlikte sıfırla bölme olağandışılığı sinyaller.
double lgamma_r
(double x,
 int  *signp)
float lgammaf_r
(float x,
 int *signp)
long double lgammal_r
(long double x,
 int    *signp)
işlev
lgamma_r işlevi işareti signgam genel değişkenine yerleştirmek yerine kullanıcı tanımlı *signp'ye yerleştirmesi dışında lgamma işlevinin benzeridir. Yani lgamma işlevinin evreselidir.
double gamma
(double x)
float gammaf
(float x)
long double gammal
(long double x)
işlev
Bu işlevler uyumluluk adına vardır, lgamma'ların eşdeğerleridir. lgamma ISO C99'da tanımlanmış olarak gamma işlevinden daha standart olduğundan bu işlevler yerine lgamma'ları kullanmalısınız.
double tgamma
(double x)
float tgammaf
(float x)
long double tgammal
(long double x)
işlev
Bu işlevler x'e gamma işlevini uygular. Gamma işlevi şöyle tanımlanır:
    gamma (x) = 0'dan sonsuza integral t^(x-1) e^-t dt
Bu işlev ISO C99'da tanımlanmıştır.
double j0
(double x)
float j0f
(float x)
long double j0l
(long double x)
işlev
Bu işlevler x üssü sıfırın birinci türden Bessel işlevini hesaplar. x çok büyük olduğunda işlev taşma sinyalleyebilir.
double j1
(double x)
float j1f
(float x)
long double j1l
(long double x)
işlev
Bu işlevler x üssü birin birinci türden Bessel işlevini hesaplar. x çok büyük olduğunda işlev taşma sinyalleyebilir.
double jn
(int  n,
 double x)
float jnf
(int  n,
 float x)
long double jnl
(int     n,
 long double x)
işlev
Bu işlevler x üssü n'in birinci türden Bessel işlevini hesaplar. x çok büyük olduğunda işlev taşma sinyalleyebilir.
double y0
(double x)
float y0f
(float x)
long double y0l
(long double x)
işlev
Bu işlevler x üssü sıfırın ikinci türden Bessel işlevini hesaplar. x çok büyük olduğunda işlev taşma sinyalleyebilir. Negatif olduğunda saha hatası sinyaller; sıfırsa taşma sinyaller ve eksi sonsuz ile döner.
double y1
(double x)
float y1f
(float x)
long double y1l
(long double x)
işlev
Bu işlevler x üssü birin ikinci türden Bessel işlevini hesaplar. x çok büyük olduğunda işlev taşma sinyalleyebilir. Negatif olduğunda saha hatası sinyaller; sıfırsa taşma sinyaller ve eksi sonsuz ile döner.
double yn
(int  n,
 double x)
float ynf
(int  n,
 float x)
long double ynl
(int     n,
 long double x)
işlev
Bu işlevler x üssü n'in ikinci türden Bessel işlevini hesaplar. x çok büyük olduğunda işlev taşma sinyalleyebilir. Negatif olduğunda saha hatası sinyaller; sıfırsa taşma sinyaller ve eksi sonsuz ile döner.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Hiperbolik İşlevler Başlangıç Matematiksel İşlevlerde Hatalar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası