Hiperbolik İşlevler
Önceki XIX. Oylum - Matematik Sonraki
Hiperbolik İşlevler
Bu kısımdaki işlevler üstel işlevlerle ilişkilidir; bkz. Üstel ve Logaritmik İşlevler.
double sinh
(double x)
float sinhf
(float x)
long double sinhl
(long double x)
işlev
Bu işlevler x'in hiperbolik sinüsünü hesaplar. İşlem, (exp (x) - exp (-x)) / 2 ifadesine eşdeğerdir. x çok büyükse işlevler taşma sinyalleyebilir.
double cosh
(double x)
float coshf
(float x)
long double coshl
(long double x)
işlev
Bu işlevler x'in hiperbolik kosinüsünü hesaplar. İşlem, (exp (x) + exp (-x)) / 2 ifadesine eşdeğerdir. x çok büyükse işlevler taşma sinyalleyebilir.
double tanh
(double x)
float tanhf
(float x)
long double tanhl
(long double x)
işlev
Bu işlevler x'in hiperbolik tanjantını hesaplar. İşlem, sinh (x) / cosh (x) ifadesine eşdeğerdir. x çok büyükse işlevler taşma sinyalleyebilir.
Bu hiperbolik işlevlerin karmaşık sayılarla çalışan benzerleri vardır.
complex double csinh
(complex double z)
complex float csinhf
(complex float z)
complex long double csinhl
(complex long double z)
işlev
Bu işlevler z'nin karmaşık hiperbolik sinüsünü hesaplar. İşlem, (exp (z) - exp (-z)) / 2 ifadesine eşdeğerdir.
complex double ccosh
(complex double z)
complex float ccoshf
(complex float z)
complex long double ccoshl
(complex long double z)
işlev
Bu işlevler z'nin karmaşık hiperbolik kosinüsünü hesaplar. İşlem, (exp (z) + exp (-z)) / 2 ifadesine eşdeğerdir.
complex double ctanh
(complex double z)
complex float ctanhf
(complex float z)
complex long double ctanhl
(complex long double z)
işlev
Bu işlevler z'nin karmaşık hiperbolik tanjantını hesaplar. İşlem, csinh (z) / ccosh (z) ifadesine eşdeğerdir.
double cosh
(double x)
float asinhf
(float x)
long double asinhl
(long double x)
işlev
Bu işlevler hiperbolik sinüsü x olan açıyı hesaplar.
double acosh
(double x)
float acoshf
(float x)
long double acoshl
(long double x)
işlev
Bu işlevler hiperbolik kosinüsü x olan açıyı hesaplar. Eğer x < 1 ise, acosh bir saha hatası sinyaller.
double atanh
(double x)
float atanhf
(float x)
long double atanhl
(long double x)
işlev
Bu işlevler hiperbolik tanjantı x olan açıyı hesaplar. x'in mutlak değeri 1'den büyükse, atanh bir daha hatası sinyaller; 1'e eşitse, atanh sonsuz ile döner.
complex double casinh
(complex double z)
complex float casinhf
(complex float z)
complex long double casinhl
(complex long double z)
işlev
Bu işlevler karmaşık hiperbolik sinüsü z olan açıyı hesaplar.
complex double cacosh
(complex double z)
complex float cacoshf
(complex float z)
complex long double cacoshl
(complex long double z)
işlev
Bu işlevler karmaşık hiperbolik kosinüsü z olan açıyı hesaplar. Gerçek sayılı eşdeğerlerinin tersine bu işlevler için z'nin değeri ile ilgili bir sınırlama yoktur.
complex double catanh
(complex double z)
complex float catanhf
(complex float z)
complex long double catanhl
(complex long double z)
işlev
Bu işlevler karmaşık hiperbolik tanjantı z olan açıyı hesaplar. Gerçek sayılı eşdeğerlerinin tersine bu işlevler için z'nin değeri ile ilgili bir sınırlama yoktur.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Üstel ve Logaritmik İşlevler Başlangıç Özel İşlevler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası