Matematiksel İşlevlerde Hatalar
Önceki XIX. Oylum - Matematik Sonraki
Matematiksel İşlevlerde Hatalar
Bu bölümde matematik kütüphanesindeki işlevlerin bilinen hataları listelenmiştir. Hatalar son görüldüğü yerdeki birim (ULP - Units of the Last Place) cinsinden ölçülür. Bu, göreli hatalar için bir ölçüdür. d.d…d*2^e ile ifade edilen bir z sayısı için ULP şöyle ifade edilir:
    |d.d...d - (z / 2^e)| / 2^(p - 1)
Burada p kayan noktalı gösterimde ondalık kısımdaki bit sayısıdır. İdeal olarak tüm işlevler için hatalar daima 0.5ulps'dan küçüktür. Bit yuvarlaması kullanarak bu ayrıca mümkündür ve normalde temel işlemler için gerçeklenmiştir. Karmaşık matematiksel işlevler için biraz daha çalışma gerekir ve bu henüz yapılmamıştır.
Dolayısıyla, matematik kütüphanesindeki çoğu işlev hata içerir. Tablo her işlevin sınamalar kapsamındaki mevcut sınamalarla tespit edilmiş en büyük hatasını listeler. Tablo oluşturulurken mümkün olduğunca çok sayıda hata listelenmeye çalışılmış, ama geniş arama uzayı sebebiyle pek mümkün olamamıştır.
Tabloda ULP değerleri farklı mimariler için listelenmiştir. Farklı mimarilerdeki donanım kayan noktalı sayı işlemlerini farklı desteklediğinden ve işlem çeşitleri de farklılık gösterdiğinden farklı mimarilerde sonuçlar da farklı olur.
İşlev adıAlphaSoysalix86IA64PowerPC
acosf-----
acos-----
acosl--622-1
acoshf-----
acosh-----
acoshl----1
asinf-----
asin-----
asinl--1-2
asinhf-----
asinh-----
asinhl----1
atanf-----
atan-----
atanl-----
atanhf1---1
atanh-----
atanhl--1--
atan2f1---1
atan2-----
atan2l1---1
cabsf-----
cabs-----
cabsl----1
cacosf--0 + i 10 + i 1-
cacos-----
cacosl0 + i 1-0 + i 20 + i 21 + i 1
cacoshf0 + i 1-9 + i 47 + i 07 + i 3
cacosh--1 + i 11 + i 11 + i 1
cacoshl0 + i 1-6 + i 17 + i 11 + i 0
cargf-----
carg-----
cargl-----
casinf1 + i 0-1 + i 11 + i 11 + i 0
casin1 + i 0-1 + i 01 + i 01 + i 0
casinl0 + i 1-2 + i 22 + i 21 + i 1
casinhf1 + i 6-1 + i 61 + i 61 + i 6
casinh5 + i 3-5 + i 35 + i 35 + i 3
casinhl4 + i 2-5 + i 55 + i 54 + i 1
catanf0 + i 1-0 + i 10 + i 14 + i 1
catan0 + i 1-0 + i 10 + i 10 + i 1
catanl0 + i 1---1 + i 1
catanhf--1 + i 0-0 + i 6
catanh4 + i 0-2 + i 04 + i 04 + i 0
catanhl1 + i 1-1 + i 01 + i 0-
cbrtf-----
cbrt1---1
cbrtl1-1-1
ccosf1 + i 1-0 + i 10 + i 11 + i 1
ccos1 + i 0-1 + i 01 + i 01 + i 0
ccosl1 + i 1-1 + i 11 + i 11 + i 1
ccoshf1 + i 1-1 + i 11 + i 11 + i 1
ccosh1 + i 0-1 + i 11 + i 11 + i 0
ccoshl1 + i 1-0 + i 10 + i 11 + i 2
ceilf-----
ceil-----
ceill-----
cexpf1 + i 1--1 + i 11 + i 1
cexp-----
cexpl1 + i 1-1 + i 10 + i 12 + i 1
cimagf-----
cimag-----
cimagl-----
clogf1 + i 0-1 + i 01 + i 01 + i 3
clog-----
clogl1 + i 0-1 + i 01 + i 02 + i 1
clog10f1 + i 1-1 + i 11 + i 11 + i 5
clog100 + i 1-1 + i 11 + i 10 + i 1
clog10l1 + i 1-1 + i 11 + i 13 + i 1
conjf-----
conj-----
conjl-----
copysignf-----
copysign-----
copysignl-----
cosf1-111
cos2-222
cosl1-111
coshf-----
cosh-----
coshl----1
cpowf4 + i 2-4 + i 35 + i 35 + i 2
cpow2 + i 2-1 + i 22 + i 22 + i 2
cpowl10 + i 1-763 + i 26 + i 42 + i 2
cprojf-----
cproj-----
cprojl----0 + i 1
crealf-----
creal-----
creall-----
csinf--1 + i 11 + i 1-
csin-----
csinl1 + i 1-1 + i 01 + i 01 + i 0
csinhf1 + i 1-1 + i 11 + i 11 + i 1
csinh0 + i 1-1 + i 11 + i 10 + i 1
csinhl1 + i 0-1 + i 21 + i 21 + i 1
csqrtf1 + i 0--1 + i 01 + i 0
csqrt-----
csqrtl1 + i 1---1 + i 1
ctanf--0 + i 10 + i 1-
ctan0 + i 1-1 + i 11 + i 11 + i 1
ctanl1 + i 2-439 + i 32 + i 11 + i 1
ctanhf2 + i 1-1 + i 10 + i 12 + i 1
ctanh1 + i 0-1 + i 11 + i 11 + i 0
ctanhl1 + i 1-5 + i 251 + i 241 + i 1
erff-----
erf1-111
erfl----1
erfcf--111
erfc1-111
erfcl1-111
expf-----
exp-----
expl----1
exp10f2--22
exp106--66
exp10l1-838
exp2f-----
exp2-----
exp2l2---2
expm1f1---1
expm11---1
expm1l1--1-
fabsf-----
fabs-----
fabsl-----
fdimf-----
fdim-----
fdiml-----
floorf-----
floor-----
floorl-----
fmaf-----
fma-----
fmal-----
fmaxf-----
fmax-----
fmaxl-----
fminf-----
fmin-----
fminl-----
fmodf-----
fmod-----
fmodl-----
frexpf-----
frexp-----
frexpl-----
gammaf-----
gamma--1--
gammal1-111
hypotf1-111
hypot-----
hypotl----1
ilogbf-----
ilogb-----
ilogbl-----
j0f2-222
j02-333
j0l2-121
j1f2-122
j11-111
j1l4-111
jnf4-244
jn4-533
jnl4-224
lgammaf2-222
lgamma1-111
lgammal1-113
lrintf-----
lrint-----
lrintl-----
llrintf-----
llrint-----
llrintl-----
logf--11-
log-----
logl----1
log10f2-112
log101---1
log10l1-111
log1pf1---1
log1p-----
log1pl1---1
log2f-----
log2-----
log2l1---1
logbf-----
logb-----
logbl-----
lroundf-----
lround-----
lroundl-----
llroundf-----
llround-----
llroundl-----
modff-----
modf-----
modfl-----
nearbyintf-----
nearbyint-----
nearbyintl-----
nextafterf-----
nextafter-----
nextafterl-----
nexttowardf-----
nexttoward-----
nexttowardl-----
powf-----
pow-----
powl----1
remainderf-----
remainder-----
remainderl-----
remquof-----
remquo-----
remquol-----
rintf-----
rint-----
rintl-----
roundf-----
round-----
roundl-----
scalbf-----
scalb-----
scalbl-----
scalbnf-----
scalbn-----
scalbnl-----
scalblnf-----
scalbln-----
scalblnl-----
sinf-----
sin-----
sinl----1
sincosf1-111
sincos1-111
sincosl1-111
sinhf-----
sinh--1--
sinhl----1
sqrtf-----
sqrt-----
sqrtl1----
tanf-----
tan1-111
tanl----1
tanhf-----
tanh-----
tanhl1---1
tgammaf1-111
tgamma1-211
tgammal1-111
truncf-----
trunc-----
truncl-----
y0f1-111
y02-222
y0l3-111
y1f2-222
y13-233
y1l1-112
ynf2-322
yn3-233
ynl5-422
FunctionS/390SH4Sparc 32-bitSparc 64-bitx86_64/fpu
acosf-----
acos-----
acosl----1
acoshf-----
acosh-----
acoshl-----
asinf-2---
asin-1---
asinl----1
asinhf-----
asinh-----
asinhl-----
atanf-----
atan-----
atanl-----
atanhf1-111
atanh-1---
atanhl----1
atan2f14661
atan2-----
atan2l1-11-
cabsf-1---
cabs-1---
cabsl-----
cacosf-1 + i 1--0 + i 1
cacos-1 + i 0---
cacosl0 + i 1-0 + i 10 + i 10 + i 2
cacoshf7 + i 37 + i 37 + i 37 + i 37 + i 3
cacosh1 + i 11 + i 11 + i 11 + i 11 + i 1
cacoshl0 + i 1-5 + i 15 + i 16 + i 1
cargf-----
carg-----
cargl-----
casinf1 + i 02 + i 11 + i 01 + i 01 + i 1
casin1 + i 03 + i 01 + i 01 + i 01 + i 0
casinl0 + i 1-0 + i 10 + i 12 + i 2
casinhf1 + i 61 + i 61 + i 61 + i 61 + i 6
casinh5 + i 35 + i 35 + i 35 + i 35 + i 3
casinhl4 + i 2-4 + i 24 + i 25 + i 5
catanf4 + i 14 + i 14 + i 14 + i 14 + i 1
catan0 + i 10 + i 10 + i 10 + i 10 + i 1
catanl0 + i 1-0 + i 10 + i 1-
catanhf0 + i 61 + i 60 + i 60 + i 60 + i 6
catanh4 + i 04 + i 14 + i 04 + i 04 + i 0
catanhl1 + i 1-1 + i 11 + i 11 + i 0
cbrtf-----
cbrt11111
cbrtl1-111
ccosf1 + i 10 + i 11 + i 11 + i 11 + i 1
ccos1 + i 01 + i 11 + i 01 + i 01 + i 0
ccosl1 + i 1-1 + i 11 + i 11 + i 1
ccoshf1 + i 11 + i 11 + i 11 + i 11 + i 1
ccosh1 + i 01 + i 11 + i 01 + i 01 + i 1
ccoshl1 + i 1-1 + i 11 + i 10 + i 1
ceilf-----
ceil-----
ceill-----
cexpf1 + i 11 + i 11 + i 11 + i 11 + i 1
cexp-1 + i 0---
cexpl1 + i 1-1 + i 11 + i 10 + i 1
cimagf-----
cimag-----
cimagl-----
clogf1 + i 30 + i 31 + i 31 + i 31 + i 3
clog-0 + i 1---
clogl1 + i 0-1 + i 01 + i 01 + i 0
clog10f1 + i 51 + i 51 + i 51 + i 51 + i 5
clog100 + i 11 + i 10 + i 10 + i 11 + i 1
clog10l1 + i 1-1 + i 11 + i 11 + i 1
conjf-----
conj-----
conjl-----
copysignf-----
copysign-----
copysignl-----
cosf11111
cos22222
cosl1-111
coshf-----
cosh-----
coshl-----
cpowf4 + i 24 + i 24 + i 24 + i 25 + i 2
cpow2 + i 21 + i 1.10312 + i 22 + i 22 + i 2
cpowl10 + i 1-10 + i 110 + i 15 + i 2
cprojf-----
cproj-----
cprojl-----
crealf-----
creal-----
creall-----
csinf-0 + i 1--0 + i 1
csin----0 + i 1
csinl1 + i 1-1 + i 11 + i 11 + i 0
csinhf1 + i 11 + i 11 + i 11 + i 11 + i 1
csinh0 + i 10 + i 10 + i 10 + i 11 + i 1
csinhl1 + i 0-1 + i 01 + i 01 + i 2
csqrtf1 + i 01 + i 11 + i 01 + i 01 + i 0
csqrt-1 + i 0---
csqrtl1 + i 1-1 + i 11 + i 1-
ctanf-1 + i 1--0 + i 1
ctan1 + i 11 + i 11 + i 11 + i 11 + i 1
ctanl1 + i 2-1 + i 21 + i 2439 + i 3
ctanhf2 + i 12 + i 12 + i 12 + i 12 + i 1
ctanh1 + i 02 + i 21 + i 01 + i 01 + i 1
ctanhl1 + i 1-1 + i 11 + i 15 + i 25
erff-----
erf1-111
erfl-----
erfcf112---
erfc124111
erfcl1-111
expf-----
exp-----
expl-----
exp10f22222
exp1066666
exp10l1-118
exp2f-----
exp2-----
exp2l2-22-
expm1f11111
expm11-111
expm1l1-11-
fabsf-----
fabs-----
fabsl-----
fdimf-----
fdim-----
fdiml-----
floorf-----
floor-----
floorl-----
fmaf-----
fma-----
fmal-----
fmaxf-----
fmax-----
fmaxl-----
fminf-----
fmin-----
fminl-----
fmodf-1---
fmod-2---
fmodl-----
frexpf-----
frexp-----
frexpl-----
gammaf-----
gamma-----
gammal1-111
hypotf11111
hypot-1---
hypotl-----
ilogbf-----
ilogb-----
ilogbl-----
j0f22222
j032222
j0l2-221
j1f22222
j111111
j1l4-441
jnf44444
jn46444
jnl4-442
lgammaf22222
lgamma11111
lgammal1-111
lrintf-----
lrint-----
lrintl-----
llrintf-----
llrint-----
llrintl-----
logf-1---
log-1---
logl-----
log10f21222
log1011111
log10l1-111
log1pf11111
log1p-1---
log1pl1-11-
log2f-1---
log2-1---
log2l1-11-
logbf-----
logb-----
logbl-----
lroundf-----
lround-----
lroundl-----
llroundf-----
llround-----
llroundl-----
modff-----
modf-----
modfl-----
nearbyintf-----
nearbyint-----
nearbyintl-----
nextafterf-----
nextafter-----
nextafterl-----
nexttowardf-----
nexttoward-----
nexttowardl-----
powf-----
pow-----
powl-----
remainderf-----
remainder-----
remainderl-----
remquof-----
remquo-----
remquol-----
rintf-----
rint-----
rintl-----
roundf-----
round-----
roundl-----
scalbf-----
scalb-----
scalbl-----
scalbnf-----
scalbn-----
scalbnl-----
scalblnf-----
scalbln-----
scalblnl-----
sinf-----
sin-----
sinl-----
sincosf11111
sincos11111
sincosl1-111
sinhf-1---
sinh-1---
sinhl-----
sqrtf-----
sqrt-----
sqrtl1-11-
tanf-----
tan10.5111
tanl-----
tanhf-1---
tanh-1---
tanhl1-11-
tgammaf11111
tgamma11111
tgammal1-111
truncf-----
trunc-----
truncl-----
y0f11111
y022222
y0l3-331
y1f22222
y133333
y1l1-111
ynf22222
yn33333
ynl5-554
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Özel İşlevler Başlangıç Rasgeleymiş gibi Görünen Sayılar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası