Syslog Örneği
Önceki Syslog İletilerinin Teslim Edilmesi Sonraki
Syslog Örneği
Burada openlog, syslog ve closelog işlevlerinin kullanımı örneklenmiştir:
Bu örnekte hata ayıklama ve bilgilendirme iletileri logmaskta belirtilerek daha Syslog'a ulaşmadan iptal edilmektedir. Böylece örnekteki ikinci syslog hiçbir şey yapmamaktadır.
#include <syslog.h>

setlogmask (LOG_UPTO (LOG_NOTICE));

openlog ("exampleprog", LOG_CONS | LOG_PID | LOG_NDELAY, LOG_LOCAL1);

syslog (LOG_NOTICE, "Program started by User %d", getuid ());
syslog (LOG_INFO, "A tree falls in a forest");

closelog ();
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
setlogmask Başlangıç XIX. Oylum - Matematik
Bir Linux Kitaplığı Sayfası