Syslog İletilerinin Teslim Edilmesi
Önceki XVIII. Oylum - Syslog Sonraki
Syslog İletilerinin Teslim Edilmesi
İçindekiler
1. openlog  -  Syslog'a bağlantı açılması.
2. syslog, vsyslog  -  İletinin Syslog'a teslim edilmesi.
3. closelog  -  Syslog bağlantısının kapatılması
4. setlogmask  -  Belli iletilerin yoksayılmasının sağlanması.
5. Syslog Örneği  -  Buraya kadar bahsedilenlere toplu bir örnek.
GNU C kütüphanesi iletileri Syslog'a teslim etmek için işlevler içerir:
Bu işlevler iletileri sadece aynı sistemdeki Syslog oluşumuna teslim ederler. Syslog iletilerini başka bir sistemdeki Syslog oluşumuna teslim etmek için sistemdeki syslog UDP portuna bir UDP datagramı yazan soket G/Ç işlevleri kullanılır. Bkz. Soketler.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Syslog'a Bir Bakış Başlangıç openlog
Bir Linux Kitaplığı Sayfası