setlogmask
Önceki Syslog İletilerinin Teslim Edilmesi Sonraki
setlogmask
Bu bölümdeki semboller syslog.h dosyasında bildirilmiştir.
int setlogmask
(int mask)
işlev
setlogmask işlevi ileride hangi syslog çağrılarının yoksayılacağını belirleyen bir maske ("logmask") tanımlar. Eğer bir yazılım setlogmask çağrısı yapmazsa, hiçbir syslog çağrısı yoksayılmaz. setlogmask işlevini hangi öncelikteki iletilerin ileride yoksayılacağını belirtmek için kullanabilirsiniz.
Her setlogmask çağrısı daha önceki bir setlogmask çağrısının etkisini ortadan kaldırır.
Logmask, Syslog bağlantılarının açılması ya da kapanmasından bağımsız olarak mevcut olabilir.
Logmaskın atanması, Syslog'un yapılandırmasına benzer bir etki oluşturmasına rağmen tamamen aynı değildir. Syslog yapılandırması, alınacak belli iletilerin tamamen yoksayılasına sebep olabilir, ama logmaskta belirterek yapılandırma ile yoksayılan iletilerin teslim edilmesini sağlayamazsınız.
mask her biti olası ileti önceliklerine karşılık düşen bir bit maskesidir. Eğer bu bitlerden biri birse, syslog o bitle ilgili öncelikteki iletileri iptal eder. Kullanılan ileti öncelik makroları syslog, vsyslog bölümünde açıklanmıştır. LOG_MASK kullanım örnekleri:
LOG_MASK(LOG_EMERG) | LOG_MASK(LOG_ERROR)
veya
~(LOG_MASK(LOG_INFO))
Ayrıca, bu makroya benzer bir LOG_UPTO makrosu vardır:
LOG_UPTO(LOG_ERROR)
Makro isminin tahmin edilmesindeki zorluk nedeniyle bu makro dahili olarak düşük ileti öncelikleri için daha fazla kullanılır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
closelog Başlangıç Syslog Örneği
Bir Linux Kitaplığı Sayfası