closelog
Önceki Syslog İletilerinin Teslim Edilmesi Sonraki
closelog
Bu bölümdeki semboller syslog.h dosyasında bildirilmiştir.
void closelog
(void)
işlev
closelog var olan Syslog bağlantısını kapatır. Bu işlem açıksa /dev/log soketini de kapatır. İşlev ayrıca Syslog iletilerininin kimliklendirme dizgesini, eğer openlog bağlantıyı boş olmayan bir kimlik argümanı ile açmışsa, geriye öntanımlı değerine ayarlar. Öntanımlı kimliklendirme dizgesi argv[0]'dan alınan yazılım ismidir.
openlog işlevini özelleştirilmiş syslog çıktısı üretmek için kullanan bir paylaşımlı kütüphane kodu yazıyorsanız, işiniz bittiğinde, GNU C kütüphanesinin kimlik göstericisi ile ilişkisini kesmek için closelog kullanmalısınız. Daha fazla bilgi için openlog bölümünü okuyun.
closelog tamponları boşaltmaz. Bir Syslog bağlantısını openlog ile yeniden açmadan önce closelog çağrısı yapmak zorunda değilsiniz. Syslog bağlantıları exec veya exit çağrıları ile özdevinimli olarak kapanır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
syslog, vsyslog Başlangıç setlogmask
Bir Linux Kitaplığı Sayfası