Ters Trigonometrik İşlevler
Önceki XIX. Oylum - Matematik Sonraki
Ters Trigonometrik İşlevler
Bunlar sinüs, kosinüs ve tanjant işlevlerinin ters işlevleri olan (sırasıyla) ark sinüs, ark kosinüs ve ark tanjant işlevleridir.
double asin
(double x)
float asinf
(float x)
long double asinl
(long double x)
işlev
Bu işlevler sinüsü x olan açı ile döner. Dönüş değerleri radyan cinsindendir. Matematiksel olarak böyle sonsuz sayıda değer vardır; işlev asıl kol üzerinde yani -pi/2 ile pi/2 (dahil) arasında bir değerle döner.
Ark sinüs işlevi matematiksel olarak -1 ile 1 arasındaki sahada tanımlıdır. Eğer x bu sahanın dışındaysa, asin bir saha hatası sinyaller.
double acos
(double x)
float acosf
(float x)
long double acosl
(long double x)
işlev
Bu işlevler kosinüsü x olan açı ile döner. Dönüş değerleri radyan cinsindendir. Matematiksel olarak böyle sonsuz sayıda değer vardır; işlev asıl kol üzerinde yani 0 ile pi (dahil) arasında bir değerle döner.
Ark kosinüs işlevi matematiksel olarak -1 ile 1 arasındaki sahada tanımlıdır. Eğer x bu sahanın dışındaysa, acos bir saha hatası sinyaller.
double atan
(double x)
float atanf
(float x)
long double atanl
(long double x)
işlev
Bu işlevler tanjantı x olan açı ile döner. Dönüş değerleri radyan cinsindendir. Matematiksel olarak böyle sonsuz sayıda değer vardır; işlev asıl kol üzerinde yani -pi/2 ile pi/2 (dahil) arasında bir değerle döner.
double atan2
(double y,
 double x)
float atan2f
(float y,
 float x)
long double atan2l
(long double y,
 long double x)
işlev
Bu işlevler tanjantı y/x olan açı ile döner, fakat her iki argümanın işaretinden sonucun hangi dörtte bir çemberde olduğu saptanır. Dönüş değeri radyan cinsinden -pi ile pi (dahil) arasındadır.
Eğer x ve y düzlem üzerindeki bir noktanın koordinatları ise atan2 işlevi, merkez ile bu nokta arasında çizilen doğrunun x ekseni ile yaptığı açıyı işareti ile döndürür. Bu durumda, atan2 işlevi kartezyen koordinatları kutupsal koordinatlara dönüştürmek için kullanılabilir. (Açısal koordinatları hesaplamak için hypot kullanın; bkz. Üstel ve Logaritmik İşlevler.)
Eğer x ve y değerlerinin ikisi de sıfırsa, işlev sıfırla döner.
ISO C99 ters trigonometrik işlevlerin karmaşık sürümlerini de tanımlamıştır.
complex double casin
(complex double z)
complex float casinf
(complex float z)
complex long double casinl
(complex long double z)
işlev
Bu işlevler karmaşık sinüsü z olan açı ile döner. Dönüş değerleri radyan cinsindendir.
Gerçek sayı değerli işlevlerin tersine, casin işlevi tüm z değerleri için tanımlıdır.
complex double cacos
(complex double z)
complex float cacosf
(complex float z)
complex long double cacosl
(complex long double z)
işlev
Bu işlevler karmaşık kosinüsü z olan açı ile döner. Dönüş değerleri radyan cinsindendir.
Gerçek sayı değerli işlevlerin tersine, cacos işlevi tüm z değerleri için tanımlıdır.
complex double catan
(complex double z)
complex float catanf
(complex float z)
complex long double catanl
(complex long double z)
işlev
Bu işlevler karmaşık tanjantı z olan açı ile döner. Dönüş değerleri radyan cinsindendir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Trigonometrik İşlevler Başlangıç Üstel ve Logaritmik İşlevler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası