Mutlak Değer
Önceki Aritmetik İşlevleri Sonraki
Mutlak Değer
Bu işlevler mutlak değerleri (ya da genlikleri) elde etmek için kullanılır. x gerçek sayısının mutlak değeri, x pozitifse x, negatifse -x'tir. z, gerçek kısmı x, sanal kısmı y olan bir karmaşık sayı ise, z'nin mutlak değeri x'in karesi ile y'nin karesinin toplamının kareköküdür.
abs, labs ve llabs işlevleri stdlib.h başlık dosyasında bildirilmiştir. imaxabs işlevi inttypes.h dosyasında, fabs, fabsf ve fabsl işlevleri math.h dosyasında, cabs, cabsf ve cabsl işlevleri ise complex.h dosyasında bildirilmiştir.
int abs
(int sayı)
long int labs
(long int sayı)
long long int llabs
(long long int sayı)
intmax_t imaxabs
(intmax_t sayı)
işlev
Bu işlevler sayı tamsayısının mutlak değeri ile döner.
INT_MIN (olası en küçük int) değerinin mutlak değerinin gösterilemediği bazı bilgisayarlarda tamsayı gösterimleri ikinin tümleyenini kullanırlar; böyle bir durumda abs (INT_MIN) tanımsızdır.
llabs ve imaxdiv işlevleri ISO C99 ile tanımlanmış daha yeni işlevlerdir.
intmax_t türü hakkında daha fazla bilgi için Tamsayılar bölümüne bakınız.
double fabs
(double sayı)
float fabsf
(float sayı)
long double fabsl
(long double sayı)
işlev
Bu işlevler sayı gerçek sayısnın mutlak değeri ile döner.
double cabs
(complex double z)
float cabsf
(complex float z)
long double cabsl
(complex long double z)
işlev
Bu işlevler z karmaşık sayısnın mutlak değeri ile döner (bkz. Karmaşık Sayılar). Bir karmaşık sayının mutlak değeri şöyle hesaplanır:
    sqrt (creal (z) * creal (z) + cimag (z) * cimag (z))
Hassasiyet kayıplarından kaçınmak için doğrudan formülü kullanmak yerine bu işlevin kullanılması gerekir. Bu işlem ayrıca donanım desteği avantajına da sahiptir. Üstel ve Logaritmik İşlevler bölümündeki hypot'a bakınız.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Aritmetik İşlevleri Başlangıç Normalleştirme İşlevleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası