İşlemsel Hata Sinyalleri
Önceki Standart Sinyaller Sonraki
İşlemsel Hata Sinyalleri
Bu sinyaller yazılım tarafından yapılan bir işlemin ürettiği çeşitli hataları raporlamakta kullanılır. Bunlar her zaman yazılımdaki bir yazılım geliştirme hatasını belirtmezler, bir işletim sistemi çağrısının tamamlanmasına engel olan bir hatayı da belirtebilir. Bunların hepsi için öntanımlı eylem sürecin sonlanmasına sebep olmaktır.
int SIGPIPE
makro
Kırık boru (Broken pipe). Boruları ya da FIFO'ları kullanıyorsanız, yazılımınızı, bir süreç bir borunun ucundan yazmaya başlamasından önce başka bir sürecin diğer uçtan okumaya başlamasını sağlayacak şekilde tasarlamak zorundasınız. Eğer okuyan süreç başlamazsa ya da beklenmedik şekilde sonlanırsa, boruya ya da FIFO'ya yazan süreç bir SIGPIPE sinyali üretir. Eğer SIGPIPE engellenir, işleme sokulur ya da yoksayılırsa etkilenen çağrı EPIPE ile başarısız olur.
Borular ve FIFOlar özel dosyalardır ve Borular ve FIFOlar bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
SIGPIPE sinyalinin başka bir sebebi de bağlı olmayan bir sokete yazma denemesidir. Bkz, Veri Gönderimi.
int SIGLOST
makro
Özkaynak kaybı. Bir NFS dosyası üzerinde tavsiye niteliğinde bir kilit varsa ve NFS sunucusu yeniden başlatıldığında sizin kilidi hazırladığınızı unutacağından bu sinyal üretilir.
GNU sisteminde herhangi bir sunucu beklenmedik şekilde ölürse, SIGLOST sinyali üretilir. Genellikle sinyal yoksayılabilir; ancak ölmüş bir sunucuya yapılan bir çağrı sadece hata döndürür.
int SIGXCPU
makro
İşlemci zaman sınırı aşıldı. Bu sinyal bir sürecin işlemci zamanı üzerindeki sanal özkaynak sınırı aşıldığında üretilir. Bkz, Özkaynak Kullanımın Sınırlanması.
int SIGXFSZ
makro
Dosya boyu sınırı aşıldı. Bu sinyal, dosya boyu üzerindeki sürecin sanal özkaynak sınırı aşılacak şekilde dosya büyütülmeye çalışıldığında üretilir. Özkaynak Kullanımın Sınırlanması.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İş Denetim Sinyalleri Başlangıç Çeşitli Sinyaller
Bir Linux Kitaplığı Sayfası