Çeşitli Sinyaller
Önceki Standart Sinyaller Sonraki
Çeşitli Sinyaller
Bu sinyaller başka başka amaçlar için kullanılır. Onları birşeyler için özellikle kullanmıyorsanız hiçbir etkileri yoktur.
int SIGUSR1
makro
int SIGUSR2
makro
SIGUSR1 ve SIGUSR2 sinyalleri istediğiniz herhangi bir amaçla kullanabilmeniz için vardır. Onlar için bir sinyal eylemci yazarsanız, basit süreçler arası iletişim için kullanışlıdırlar.
Başka Bir Sürece Sinyal Gönderme bölümünde SIGUSR1 ve SIGUSR2 sinyallerinin kullanımına bir örnek bulabilirsiniz.
Öntanımlı eylem sürecin sonlanmasıdır.
int SIGWINCH
makro
Pencere boyutu değişti. Bu sinyal, bazı sistemlerde (GNU dahil), uçbirim sürücüsünün ekranın satır ve sütun sayılarını tutan kaydı değiştiğinde üretilir. Öntanımlı eylem sinyalin yoksayılmasıdır.
Bir yazılım alanını tam ekrana genişletilirse SIGWINCH sinyalini yakalamalıdır. Sinyal geldiğinde, yazılım yeni boyutlara göre kendini ayarlamalıdır.
int SIGINFO
makro
Bilgi isteği. 4.4 BSD ve GNU sisteminde, bu sinyal kullanıcı tarafından meşru kipte STATUS karakterini tuşladığında denetçi uçbirimin önalan süreç grubundaki tüm süreçlere gönderilir; bkz, Sinyal Gönderen Karakterler.
Eğer süreç, süreç grubunun lideri ise öntanımlı eylem, sürecin ne yaptığı ve sistem hakkındaki bazı durum bilgilerinin basılmasıdır. Aksi takdirde öntanımlı olarak hiçbir şey yapılmaz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İşlemsel Hata Sinyalleri Başlangıç Sinyal İletileri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası