Sinyal İletileri
Önceki Standart Sinyaller Sonraki
Sinyal İletileri
Daha önce bahsettiğimiz gibi, bir alt süreç sinyal ile sonlandığında, kabuk bu sinyali açıklayan bir ileti basar. Bir sinyali açıklayan bir ileti basmanın en temiz yolu strsignal ve psignal işlevlerini kullanmaktır. Bu işlevler hangi sinyal çeşidini açıklayan iletinin basılacağını belirtmek için bir sinyal numarası kabul ederler. Sinyal numarası bir alt sürecin sonlanma durumundan (Süreç Tamamlama) ya da aynı sürecin sinyal eylemcisinden gelebilir.
char *strsignal
(int sinyalnum)
işlev
sinyalnum numaralı sinyali açıklayan bir iletinin durağan olarak ayrılmış dizgesine bir gösterici ile döner. Bu dizgenin içeriğinde değişiklik yapmamalısınız; ayrıca daha sonraki çağrılar bu dizgenin yeniden yazılmasına sebep olacağından dizgeyi hemen kullanmayacaksanız bir kopyasını saklamalısınız.
Bu işlev bir GNU oluşumudur ve string.h başlık dosyasında bildirilmiştir.
void psignal
(int         sinyalnum,
 const char *ileti)
işlev
sinyalnum numaralı sinyali açıklayan bir iletiyi stderr standart hata çıktılama akımına basar. Bkz, Standart Akımlar.
psignal işlevini bir boş gösterici ya da bir boş dizge olarak bir ileti ile çağırırsanız sinyalnum'un karşılığı olan iletinin sonuna bir satırsonu karakteri ile bir boşluk yerleştirir.
Bu işlev bir BSD oluşumudur ve signal.h başlık dosyasında bildirilmiştir.
Bunlardan başka çeşitli sinyal kodları için iletiler içeren sys_siglist dizisi vardır. Bu dizi, strsignal'in aksine BSD sistemlerinde bulunur.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Çeşitli Sinyaller Başlangıç Sinyal Eylemlerinin Belirtilmesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası