Veri Türleri Dizini
Önceki GNU C Kütüphanesi Başvuru Kılavuzu Sonraki
Veri Türleri Dizini

A

struct aiocb64:   Eşzamansız G/Ç
struct aiocb:   Eşzamansız G/Ç
struct aioinit:   Eşzamansız G/Ç İşlemlerinin Yapılandırılması
struct argp:   Argp Çözümleyicisinin Belirtilmesi
struct argp_child:   Çocuk Çözümleyiciler
struct argp_option:   Seçenekler
struct argp_state:   Argp Çözümleme Durumu

C

cc_t:   Uçbirim Kipi Veri Türleri
clock_t:   İşlemci Zamanının Sorgulanması
comparison_fn_t:   Karşılaştırma İşlevinin Tanımlanması
cookie_close_function:   Özel Akım Kanca İşlevleri
cookie_io_functions_t:   Özel Akımlar ve Çerezler
cookie_read_function:   Özel Akım Kanca İşlevleri
cookie_seek_function:   Özel Akım Kanca İşlevleri
cookie_write_function:   Özel Akım Kanca İşlevleri
cpu_set_t:   İşlemciler Arasında İcra Sınırlaması

G

struct __gconv_step:   iconv modülü veri yapıları
struct __gconv_step_data:   iconv modülü veri yapıları
gid_t:   Bir Sürecin Aidiyetinin Okunması
glob64_t:   glob çağrısı
glob_t:   glob çağrısı
struct group:   Grup Veri Yapısı

H

struct hostent:   Konak İsimleri

İ

iconv_t:   Soysal Dönüşüm Arayüzü
struct if_nameindex:   Arayüz İsimlendirmesi
imaxdiv_t:   Tamsayı Bölme
struct in6_addr:   Konak Adresinin Veri Türü
ino64_t:   Dosya Özniteliklerinin Anlamları
ino_t:   Dosya Özniteliklerinin Anlamları
struct in_addr:   Konak Adresinin Veri Türü
struct iovec:   G/Ç'yı Hızlı Dağıtıp Toplama
struct itimerval:   Bir Alarmın Ayarlanması

L

struct lconv:   localeconv: Taşınabilirdir ama …
ldiv_t:   Tamsayı Bölme
struct linger:   Soket Seviye Seçenekleri
lldiv_t:   Tamsayı Bölme

M

struct mallinfo:   malloc ile Bellek Ayırma İstatistikleri
mbstate_t:   Durumun saklanması
enum mcheck_status:   Yığın Bellek Tutarlılık Denetimi
struct mntent:   mtab
mode_t:   Dosya Özniteliklerinin Anlamları

N

struct netent:   Ağ İsimleri Veritabanı
__nftw64_func_t:   Dizin Ağaçlarıyla Çalışma
__nftw_func_t:   Dizin Ağaçlarıyla Çalışma
nlink_t:   Dosya Özniteliklerinin Anlamları
struct ntptimeval:   Yüksek Doğrulukta Saat

P

struct passwd:   Bir Kullanıcıyı Tanımlayan Veri Yapısı
pid_t:   Süreç Kimliği
printf_arginfo_function:   Kotarıcı İşlevin Tanımlanması
printf_function:   Kotarıcı İşlevin Tanımlanması
struct printf_info:   Dönüşüm Belirteci Seçenekleri
struct protoent:   Protokol Veritabanı
ptrdiff_t:   Önemli Veri Türleri

S

struct sched_param:   Temel Zamanlama İşlevleri
struct servent:   Servis Veritabanı
struct sgttyb:   BSD Uçbirim Kipleri
struct sigaction:   Gelişmiş Sinyal İşleme
sighandler_t:   Basit Sinyal İşleme
sigjmp_buf:   Yerel Olmayan Çıkışlarda Sinyaller
sigset_t:   Sinyal Kümeleri
struct sigstack:   Sinyal Yığıtı
struct sigvec:   BSD Eylemciler
sig_atomic_t:   Atomsal Türler
size_t:   Önemli Veri Türleri
struct sockaddr:   Adres Biçimleri
struct sockaddr_in6:   İnternet Soket Adreslerinin Biçimleri
struct sockaddr_in:   İnternet Soket Adreslerinin Biçimleri
struct sockaddr_un:   Yerel İsim Alanı ile İlgili Ayrıntılar
speed_t:   Hat Hızı
ssize_t:   Girdi ve Çıktı İlkelleri
stack_t:   Sinyal Yığıtı
struct stat64:   Dosya Özniteliklerinin Anlamları
struct stat:   Dosya Özniteliklerinin Anlamları
struct FTW:   Dizin Ağaçlarıyla Çalışma

T

tcflag_t:   Uçbirim Kipi Veri Türleri
struct termios:   Uçbirim Kipi Veri Türleri
struct timespec:   Süre
struct timeval:   Süre
struct timex:   Yüksek Doğrulukta Saat
struct timezone:   Yüksek Çözünürlüklü Zaman
time_t:   Basit Zaman
struct tms:   İşlemci Süresinin Sorgulanması
struct tm:   Yerel Zaman

V

va_list:   Argümana Erişim Makroları
VISIT:   Ağaç Arama İşlevi
struct vtimes:   Özkaynak Kullanımı
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Kavramlar Dizini Başlangıç İşlevler Dizini
Bir Linux Kitaplığı Sayfası