Soket Seviye Seçenekleri
Önceki Socket Seçenekleri Sonraki
Soket Seviye Seçenekleri
int SOL_SOCKET
sabit
Bu sabit, bu bölümde açıklanan soket seviye seçeneklerini değiştirmek için getsockopt veya setsockopt işlevinde seviye argümanı olarak kullanınılır.
Aşağıda listesi verilen soket seviye seçeneklerinin isimleri sys/socket.h başlık dosyası içinde tanımlıdır.
SO_DEBUG
Bu seçenek ilgili protokol modülleri içindeki hata ayıklama bilgileri kaydının etkinleştirilmesi ile ilgilidir. int türünde değer alır; sıfırdan farklı ise "evet" anlamına gelir.
SO_REUSEADDR
Bu seçenek bind (Adreslerin Atanması) işlevinin soket için yerel adreslerin tekrar kullanımına izin verip vermeyeceğini kontrol eder. Bu özellik etkinleştirilirse, aynı Internet port numarasına sahip iki sokete sahip olursunuz; fakat sistem bu iki aynı-isimli soketi Internet ortamında karışıklık yaratacak şekilde kullanmanıza izin vermez. Bu özelliğin varoluş nedeni bazı yüksek seviyeli Internet protokollerine dayanmaktadır, örneğin FTP, aynı port numarasının tekrar kullanımını gerektirmektedir.
int türünde değer alır; sıfırdan farklı ise "evet" anlamına gelir.
SO_KEEPALIVE
Bu seçenek ilgili protokolün bağlantılı bir soketten iletinin belirli aralıklarla gönderilip gönderilmeyeceğini belirler. Eğer karşıdaki soket bu iletilere yanıt veremezse, bağlantı kesilmiş olarak kabul edilir. int türünde değer alır; sıfırdan farklı ise "evet" anlamına gelir.
SO_DONTROUTE
Bu seçenek giden iletilerin normal ileti yönlendirme imkanlarını devre dışı bırakıp bırakmayacağını kontrol eder. Eğer belirtilirse, iletiler doğrudan ağ arayüzüne gönderilir. int türünde değer alır; sıfırdan farklı ise "evet" anlamına gelir.
SO_LINGER
Bu seçenek güvenli teslim garantisi veren bir soketin bağlantısı kesilirse ve hala aktarılmamış ileriler varsa ne olacağını belirtir; bkz. Bir Soketin Kapatılması. struct linger türünde değer alır.
struct linger
veri türü
Bu yapı aşağıdaki üyelere sahiptir:
int l_onoff
Bu alan mantıksal değer olarak yorumlanır. Sıfırdan farklıysa, close veri aktarılıncaya kadar veya zaman aşımına uğrayıncaya kadar baskılanır.
int l_linger
Bu zaman aşımını saniye cinsinden belirtir.
SO_BROADCAST
Bu seçenek datagramların soketten yayınlanabilmesi ile iilgilidir. int türünde değer alır; sıfırdan farklı ise "evet" anlamına gelir.
SO_OOBINLINE
Eğer bu seçenek belirtilirse, soketten alınan bantdışı veri normal girdi sırasına konulur. Bu MSG_OOB bayrağını belirtmeden read veya recv ile okuma yapmaya izin verir. Bkz. Bantdışı Veri Aktarımı. int türünde değer alır; sıfırdan farklı ise "evet" anlamına gelir.
SO_SNDBUF
Bu seçenek çıktı için kullanılan tamponun boyutunu getirir veya belirtir. Bayt cinsinden olan size_t türündedir.
SO_RCVBUF
Bu seçenek girdi için kullanılan tamponun boyutunu getirir veya belirtir. Bayt cinsinden olan size_t türündedir.
SO_STYLE
SO_TYPE
Bu seçenek sadece getsockopt ile kullanılabilir. Soketin iletişim tarzını getirmek için kullanılır. SO_TYPE eski ismidir ve SO_STYLE GNU içinde tercih edilen ismidir. int türünde değer alır ve değeri bir iletişim tarzını gösterir; bkz. İletişim Tarzları.
SO_ERROR
Bu seçenek sadece getsockopt ile kullanılabilir. Soketin hata durumunu sıfırlamak için kullanılır. Önceki hata durumunu gösteren int türünde bir değerdir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Soket Seçenek İşlevleri Başlangıç Ağ İsimleri Veritabanı
Bir Linux Kitaplığı Sayfası