Soket Seçenek İşlevleri
Önceki Socket Seçenekleri Sonraki
Soket Seçenek İşlevleri
Burada soket seçeneklerini incelemek ve değiştirmek için kullanılan işlevleri göreceğiz. Bunlar sys/socket.h içinde bildirilmiştir.
int getsockopt
(int    soket,
 int    seviye,
 int    sçnismi,
 void   *sçndeğeri,
 socklen_t *sçnuzunluk_gstr)
işlev
getsockopt işlevi soket soketi için seviye seviyesindeki sçnismi seçeneğinin değeriyle ilgili bilgi döndürür.
Seçenek değeri sçndeğeri'nin gösterdiği tampon içinde saklanır. İşlevi çağırmadan önce, tampon boyutunu *sçnuzunluk_gstr içinde vermeniz gerekir; dönüşte, tamponda gerçekte saklanan bilginin bayt sayısını içerecektir.
Çoğu seçenek sçndeğeri tamponunu tek bir int değer olarak yorumlar.
getsockopt işlevinin başarı halinde döndürdüğü değer 0, başarısızlık halinde -1 dir. Aşağıdaki errno hata durumları bu işlev için tanımlanmıştır:
EBADF
soket argümanı geçerli bir dosya tanımlayıcısı değil.
ENOTSOCK
soket tanımlayıcısı bir soket değil.
ENOPROTOOPT
sçnismi belirtilen seviyeye duyarsız.
int setsockopt
(int    soket,
 int    seviye,
 int    sçnismi,
 void   *sçndeğeri,
 socklen_t sçnuzunluğu)
işlev
Bu işlev soket soketi için seviye seviyesinde sçnismi soket seçeneğini etkinleştirmek kullanılır. Seçenek değeri sçnuzunluğu uzunluğundaki sçndeğeri tamponuna aktarılır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Socket Seçenekleri Başlangıç Soket Seviye Seçenekleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası