İşlevler Dizini
Önceki GNU C Kütüphanesi Başvuru Kılavuzu Sonraki
İşlevler Dizini

A

a64l:   İkilik Verinin Kodlanması
abort:   Anormal Sonlanma
abs:   Mutlak Değer
accept:   Bağlantıların Kabul Edilmesi
access:   Dosya Erişim İzinlerinin Sınanması
acos:   Ters Trigonometrik İşlevler
acosf:   Ters Trigonometrik İşlevler
acosh:   Hiperbolik İşlevler
acoshf:   Hiperbolik İşlevler
acoshl:   Hiperbolik İşlevler
acosl:   Ters Trigonometrik İşlevler
addmntent:   mtab
addseverity:   Önem Derecelerinin Eklenmesi
adjtime:   Yüksek Çözünürlüklü Zaman
adjtimex:   Yüksek Çözünürlüklü Zaman
aio_cancel:   Eşzamansız G/Ç İşlemlerinin İptal Edilmesi
aio_cancel64:   Eşzamansız G/Ç İşlemlerinin İptal Edilmesi
aio_error:   Eşzamansız G/Ç İşlemlerinin Durumu
aio_error64:   Eşzamansız G/Ç İşlemlerinin Durumu
aio_fsync:   Eşzamansız G/Ç İşlemlerinin Eşzamanlanması
aio_fsync64:   Eşzamansız G/Ç İşlemlerinin Eşzamanlanması
aio_init:   Eşzamansız G/Ç İşlemlerinin Yapılandırılması
aio_read:   Eşzamansız Okuma ve Yazma İşlemleri
aio_read64:   Eşzamansız Okuma ve Yazma İşlemleri
aio_return:   Eşzamansız G/Ç İşlemlerinin Durumu
aio_return64:   Eşzamansız G/Ç İşlemlerinin Durumu
aio_suspend:   Eşzamansız G/Ç İşlemlerinin Eşzamanlanması
aio_suspend64:   Eşzamansız G/Ç İşlemlerinin Eşzamanlanması
aio_write:   Eşzamansız Okuma ve Yazma İşlemleri
aio_write64:   Eşzamansız Okuma ve Yazma İşlemleri
alarm:   Bir Alarmın Ayarlanması
alloca:   Değişken Boyutlu Özdevinimli Saklama
alphasort:   Dizin İçeriğinin Taranması
alphasort64:   Dizin İçeriğinin Taranması
argp_error:   Argp Çözümleyicilere Yardımcı İşlevler
argp_failure:   Argp Çözümleyicilere Yardımcı İşlevler
argp_help:   argp_help İşlevi
argp_parse:   argp_parse İşlevi
argp_state_help:   Argp Çözümleyicilere Yardımcı İşlevler
argp_usage:   Argp Çözümleyicilere Yardımcı İşlevler
argz_add:   Argz İşlevleri
argz_add_sep:   Argz İşlevleri
argz_append:   Argz İşlevleri
argz_count:   Argz İşlevleri
argz_create:   Argz İşlevleri
argz_create_sep:   Argz İşlevleri
argz_delete:   Argz İşlevleri
argz_extract:   Argz İşlevleri
argz_insert:   Argz İşlevleri
argz_next:   Argz İşlevleri
argz_replace:   Argz İşlevleri
argz_stringify:   Argz İşlevleri
asctime:   Zaman Değerlerinin Biçimlenmesi
asctime_r:   Zaman Değerlerinin Biçimlenmesi
asin:   Ters Trigonometrik İşlevler
asinf:   Ters Trigonometrik İşlevler
asinh:   Hiperbolik İşlevler
asinhf:   Hiperbolik İşlevler
asinhl:   Hiperbolik İşlevler
asinl:   Ters Trigonometrik İşlevler
asprintf:   Biçimli Çıktıyı Özdevimli Ayırma
assert:   Dahilî Kararlılığın Doğrudan Denetlenmesi
assert_perror:   Dahilî Kararlılığın Doğrudan Denetlenmesi
atan:   Ters Trigonometrik İşlevler
atan2:   Ters Trigonometrik İşlevler
atan2f:   Ters Trigonometrik İşlevler
atan2l:   Ters Trigonometrik İşlevler
atanf:   Ters Trigonometrik İşlevler
atanh:   Hiperbolik İşlevler
atanhf:   Hiperbolik İşlevler
atanhl:   Hiperbolik İşlevler
atanl:   Ters Trigonometrik İşlevler
atexit:   Çıkışta Temizlik
atof:   Gerçek Sayıların Çözümlenmesi
atoi:   Tamsayıların Çözümlenmesi
atol:   Tamsayıların Çözümlenmesi
atoll:   Tamsayıların Çözümlenmesi

C

cabs:   Mutlak Değer
cabsf:   Mutlak Değer
cabsl:   Mutlak Değer
cacos:   Ters Trigonometrik İşlevler
cacosf:   Ters Trigonometrik İşlevler
cacosh:   Hiperbolik İşlevler
cacoshf:   Hiperbolik İşlevler
cacoshl:   Hiperbolik İşlevler
cacosl:   Ters Trigonometrik İşlevler
calloc:   Temizlenmiş Bellek Ayırma
canonicalize_file_name:   Sembolik Bağlar
carg:   Karmaşık Sayıların İzdüşümleri, Eşlenikleri ve Analizi
cargf:   Karmaşık Sayıların İzdüşümleri, Eşlenikleri ve Analizi
cargl:   Karmaşık Sayıların İzdüşümleri, Eşlenikleri ve Analizi
casin:   Ters Trigonometrik İşlevler
casinf:   Ters Trigonometrik İşlevler
casinh:   Hiperbolik İşlevler
casinhf:   Hiperbolik İşlevler
casinhl:   Hiperbolik İşlevler
casinl:   Ters Trigonometrik İşlevler
catan:   Ters Trigonometrik İşlevler
catanf:   Ters Trigonometrik İşlevler
catanh:   Hiperbolik İşlevler
catanhf:   Hiperbolik İşlevler
catanhl:   Hiperbolik İşlevler
catanl:   Ters Trigonometrik İşlevler
catclose:   catgets İşlevleri
catgets:   catgets İşlevleri
catopen:   catgets İşlevleri
cbc_crypt:   DES Şifreleme
cbrt:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
cbrtf:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
cbrtl:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
ccos:   Trigonometrik İşlevler
ccosf:   Trigonometrik İşlevler
ccosh:   Hiperbolik İşlevler
ccoshf:   Hiperbolik İşlevler
ccoshl:   Hiperbolik İşlevler
ccosl:   Trigonometrik İşlevler
ceil:   Yuvarlama İşlevleri
ceilf:   Yuvarlama İşlevleri
ceill:   Yuvarlama İşlevleri
cexp:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
cexpf:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
cexpl:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
cfgetispeed:   Hat Hızı
cfgetospeed:   Hat Hızı
cfmakeraw:   Kuralsız Girdi
cfree:   malloc ile Ayrılan Belleğin Serbest Bırakılması
cfsetispeed:   Hat Hızı
cfsetospeed:   Hat Hızı
cfsetspeed:   Hat Hızı
chdir:   Çalışma dizini
chmod:   Dosya İzinlerinin Atanması,   Dosya İzinlerinin Atanması
chown:   Dosya İyeliği
cimag:   Karmaşık Sayıların İzdüşümleri, Eşlenikleri ve Analizi
cimagf:   Karmaşık Sayıların İzdüşümleri, Eşlenikleri ve Analizi
cimagl:   Karmaşık Sayıların İzdüşümleri, Eşlenikleri ve Analizi
clearenv:   Ortama Erişim
clearerr:   Hatalardan Kurtulma
clearerr_unlocked:   Hatalardan Kurtulma
clock:   İşlemci Zamanının Sorgulanması
clog:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
clog10:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
clog10f:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
clog10l:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
clogf:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
clogl:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
close:   Dosyaların Açılması ve Kapatılması
closedir:   Dizin Akımlarının Okunması ve Kapatılması
closelog:   closelog
confstr:   Dizge Değerli Parametreler
conj:   Karmaşık Sayıların İzdüşümleri, Eşlenikleri ve Analizi
conjf:   Karmaşık Sayıların İzdüşümleri, Eşlenikleri ve Analizi
conjl:   Karmaşık Sayıların İzdüşümleri, Eşlenikleri ve Analizi
connect:   Bir Bağlantının Oluşturulması
copysign:   Kayan Noktalı Sayılarda İşaret Bitinin Ayarlanması
copysignf:   Kayan Noktalı Sayılarda İşaret Bitinin Ayarlanması
copysignl:   Kayan Noktalı Sayılarda İşaret Bitinin Ayarlanması
cos:   Trigonometrik İşlevler
cosf:   Trigonometrik İşlevler
cosh:   Hiperbolik İşlevler
coshf:   Hiperbolik İşlevler
coshl:   Hiperbolik İşlevler
cosl:   Trigonometrik İşlevler
cpow:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
cpowf:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
cpowl:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
cproj:   Karmaşık Sayıların İzdüşümleri, Eşlenikleri ve Analizi
cprojf:   Karmaşık Sayıların İzdüşümleri, Eşlenikleri ve Analizi
cprojl:   Karmaşık Sayıların İzdüşümleri, Eşlenikleri ve Analizi
creal:   Karmaşık Sayıların İzdüşümleri, Eşlenikleri ve Analizi
crealf:   Karmaşık Sayıların İzdüşümleri, Eşlenikleri ve Analizi
creall:   Karmaşık Sayıların İzdüşümleri, Eşlenikleri ve Analizi
creat:   Dosyaların Açılması ve Kapatılması
creat64:   Dosyaların Açılması ve Kapatılması
crypt:   Parolaların Şifrelenmesi
crypt_r:   Parolaların Şifrelenmesi
csin:   Trigonometrik İşlevler
csinf:   Trigonometrik İşlevler
csinh:   Hiperbolik İşlevler
csinhf:   Hiperbolik İşlevler
csinhl:   Hiperbolik İşlevler
csinl:   Trigonometrik İşlevler
csqrt:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
csqrtf:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
csqrtl:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
ctan:   Trigonometrik İşlevler
ctanf:   Trigonometrik İşlevler
ctanh:   Hiperbolik İşlevler
ctanhf:   Hiperbolik İşlevler
ctanhl:   Hiperbolik İşlevler
ctanl:   Trigonometrik İşlevler
ctermid:   Denetim Uçbiriminin İsimlendirilmesi
ctime:   Zaman Değerlerinin Biçimlenmesi
ctime_r:   Zaman Değerlerinin Biçimlenmesi
cuserid:   Oturumu Açan Kim?

E

ecb_crypt:   DES Şifreleme
ecvt:   Eski Moda System V Sayıdan Dizgeye Dönüşüm İşlevleri
ecvt_r:   Eski Moda System V Sayıdan Dizgeye Dönüşüm İşlevleri
encrypt:   DES Şifreleme
encrypt_r:   DES Şifreleme
endfsent:   fstab
endgrent:   Grup Listesinin Taranması
endhostent:   Konak İsimleri
endmntent:   mtab
endnetent:   Ağ İsimleri Veritabanı
endnetgrent:   Bir Ağgrubu Hakkında Bilgi Alınması
endprotoent:   Protokol Veritabanı
endpwent:   Kullanıcı Listesinin Taranması
endservent:   Servis Veritabanı
endutent:   Kullanıcı Hesapları Veritabanına Erişim
endutxent:   XPG Kullanıcı Hesapları Veritabanı İşlevleri
envz_add:   Envz İşlevleri
envz_entry:   Envz İşlevleri
envz_get:   Envz İşlevleri
envz_merge:   Envz İşlevleri
envz_strip:   Envz İşlevleri
erand48:   SVID Rasgele Sayı İşlevleri
erand48_r:   SVID Rasgele Sayı İşlevleri
erf:   Özel İşlevler
erfc:   Özel İşlevler
erfcf:   Özel İşlevler
erfcl:   Özel İşlevler
erff:   Özel İşlevler
erfl:   Özel İşlevler
err:   Hata İletileri
error:   Hata İletileri
error_at_line:   Hata İletileri
errx:   Hata İletileri
execl:   Bir Dosyanın Çalıştırılması
execle:   Bir Dosyanın Çalıştırılması
execlp:   Bir Dosyanın Çalıştırılması
execv:   Bir Dosyanın Çalıştırılması
execve:   Bir Dosyanın Çalıştırılması
execvp:   Bir Dosyanın Çalıştırılması
exit:   Normal Sonlandırma
_exit:   Sonlandırmanın İçyapısı
_Exit:   Sonlandırmanın İçyapısı
exp:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
exp10:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
exp10f:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
exp10l:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
exp2:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
exp2f:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
exp2l:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
expf:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
expl:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
expm1:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
expm1f:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
expm1l:   Üstel ve Logaritmik İşlevler

F

fabs:   Mutlak Değer
fabsf:   Mutlak Değer
fabsl:   Mutlak Değer
__fbufsize:   Tamponlama Çeşidinin Seçimi
fchdir:   Çalışma dizini
fchmod:   Dosya İzinlerinin Atanması
fchown:   Dosya İyeliği
fclean:   Akımların Temizlenmesi
fclose:   Akımların Kapatılması
fcloseall:   Akımların Kapatılması
fcntl:   Dosyalar Üzerindeki Denetim İşlemleri
fcvt:   Eski Moda System V Sayıdan Dizgeye Dönüşüm İşlevleri
fcvt_r:   Eski Moda System V Sayıdan Dizgeye Dönüşüm İşlevleri
fdatasync:   G/Ç İşlemlerinin Eşzamanlanması
fdim:   Çeşitli Gerçek Sayı Aritmetik İşlevleri
fdimf:   Çeşitli Gerçek Sayı Aritmetik İşlevleri
fdiml:   Çeşitli Gerçek Sayı Aritmetik İşlevleri
fdopen:   Tanıtıcılar ve Akımlar
feclearexcept:   Kayan Nokta Birimi Durum Sözcüğünün İncelenmesi
fedisableexcept:   Kayan Nokta Denetim İşlevleri
feenableexcept:   Kayan Nokta Denetim İşlevleri
fegetenv:   Kayan Nokta Denetim İşlevleri
fegetexcept:   Kayan Nokta Denetim İşlevleri
fegetexceptflag:   Kayan Nokta Birimi Durum Sözcüğünün İncelenmesi
fegetround:   Yuvarlama Kipleri
feholdexcept:   Kayan Nokta Denetim İşlevleri
feof:   Dosya Sonu ve Hatalar
feof_unlocked:   Dosya Sonu ve Hatalar
feraiseexcept:   Kayan Nokta Birimi Durum Sözcüğünün İncelenmesi
ferror:   Dosya Sonu ve Hatalar
ferror_unlocked:   Dosya Sonu ve Hatalar
fesetenv:   Kayan Nokta Denetim İşlevleri
fesetexceptflag:   Kayan Nokta Birimi Durum Sözcüğünün İncelenmesi
fesetround:   Yuvarlama Kipleri
fetestexcept:   Kayan Nokta Birimi Durum Sözcüğünün İncelenmesi
feupdateenv:   Kayan Nokta Denetim İşlevleri
fflush:   Tamponların Boşaltılması
fflush_unlocked:   Tamponların Boşaltılması
fgetc:   Karakter Girdilerinin Alınması
fgetc_unlocked:   Karakter Girdilerinin Alınması
fgetgrent:   Grup Listesinin Taranması
fgetgrent_r:   Grup Listesinin Taranması
fgetpos:   Taşınabilir Dosya Konumlama İşlevleri
fgetpos64:   Taşınabilir Dosya Konumlama İşlevleri
fgetpwent:   Kullanıcı Listesinin Taranması
fgetpwent_r:   Kullanıcı Listesinin Taranması
fgets:   Satır Yönlenimli Girdi
fgets_unlocked:   Satır Yönlenimli Girdi
fgetwc:   Karakter Girdilerinin Alınması
fgetwc_unlocked:   Karakter Girdilerinin Alınması
fgetws:   Satır Yönlenimli Girdi
fgetws_unlocked:   Satır Yönlenimli Girdi
fileno:   Tanıtıcılar ve Akımlar
fileno_unlocked:   Tanıtıcılar ve Akımlar
finite:   Gerçek Sayı Sınıflama İşlevleri
finitef:   Gerçek Sayı Sınıflama İşlevleri
finitel:   Gerçek Sayı Sınıflama İşlevleri
__flbf:   Tamponlama Çeşidinin Seçimi
flockfile:   Akımlar ve Evreler
floor:   Yuvarlama İşlevleri
floorf:   Yuvarlama İşlevleri
floorl:   Yuvarlama İşlevleri
_flushlbf:   Tamponların Boşaltılması
fma:   Çeşitli Gerçek Sayı Aritmetik İşlevleri
fmaf:   Çeşitli Gerçek Sayı Aritmetik İşlevleri
fmal:   Çeşitli Gerçek Sayı Aritmetik İşlevleri
fmax:   Çeşitli Gerçek Sayı Aritmetik İşlevleri
fmaxf:   Çeşitli Gerçek Sayı Aritmetik İşlevleri
fmaxl:   Çeşitli Gerçek Sayı Aritmetik İşlevleri
fmemopen:   Dizge Akımları
fmin:   Çeşitli Gerçek Sayı Aritmetik İşlevleri
fminf:   Çeşitli Gerçek Sayı Aritmetik İşlevleri
fminl:   Çeşitli Gerçek Sayı Aritmetik İşlevleri
fmod:   Kalan İşlevleri
fmodf:   Kalan İşlevleri
fmodl:   Kalan İşlevleri
fmtmsg:   Biçimli İletilerin Basılması
fnmatch:   Dosya İsmi Kalıpları
fopen:   Akımların Açılması
fopen64:   Akımların Açılması
fopencookie:   Özel Akımlar ve Çerezler
fork:   Bir Sürecin Oluşturulması
forkpty:   Bir Uçbirimsi Çiftinin Açılması
fpathconf:   pathconf Kullanımı
fpclassify:   Gerçek Sayı Sınıflama İşlevleri
__fpending:   Tamponlama Çeşidinin Seçimi
fprintf:   Biçimli Çıktı İşlevleri
__fpurge:   Tamponların Boşaltılması
fputc:   Karakterlerin ve Satırların Basit Çıktılanması
fputc_unlocked:   Karakterlerin ve Satırların Basit Çıktılanması
fputs:   Karakterlerin ve Satırların Basit Çıktılanması
fputs_unlocked:   Karakterlerin ve Satırların Basit Çıktılanması
fputwc:   Karakterlerin ve Satırların Basit Çıktılanması
fputwc_unlocked:   Karakterlerin ve Satırların Basit Çıktılanması
fputws:   Karakterlerin ve Satırların Basit Çıktılanması
fputws_unlocked:   Karakterlerin ve Satırların Basit Çıktılanması
fread:   Blok Girişi ve Çıkışı
__freadable:   Akımların Açılması
__freading:   Akımların Açılması
fread_unlocked:   Blok Girişi ve Çıkışı
free:   malloc ile Ayrılan Belleğin Serbest Bırakılması
freopen:   Akımların Açılması
freopen64:   Akımların Açılması
frexp:   Normalleştirme İşlevleri
frexpf:   Normalleştirme İşlevleri
frexpl:   Normalleştirme İşlevleri
fscanf:   Biçimli Girdi İşlevleri
fseek:   Dosyalarda Konumlama
fseeko:   Dosyalarda Konumlama
fseeko64:   Dosyalarda Konumlama
__fsetlocking:   Akımlar ve Evreler
fsetpos:   Taşınabilir Dosya Konumlama İşlevleri
fsetpos64:   Taşınabilir Dosya Konumlama İşlevleri
fstat:   Bir Dosyanın Özniteliklerinin Okunması
fstat64:   Bir Dosyanın Özniteliklerinin Okunması
fsync:   G/Ç İşlemlerinin Eşzamanlanması
ftell:   Dosyalarda Konumlama
ftello:   Dosyalarda Konumlama
ftello64:   Dosyalarda Konumlama
ftruncate:   Dosya Boyu
ftruncate64:   Dosya Boyu
ftrylockfile:   Akımlar ve Evreler
ftw:   Dizin Ağaçlarıyla Çalışma
ftw64:   Dizin Ağaçlarıyla Çalışma
funlockfile:   Akımlar ve Evreler
futimes:   Dosya Zamanları
fwide:   Akımlar ve Uluslararasılaştırma
fwprintf:   Biçimli Çıktı İşlevleri
__fwritable:   Akımların Açılması
fwrite:   Blok Girişi ve Çıkışı
fwrite_unlocked:   Blok Girişi ve Çıkışı
__fwriting:   Akımların Açılması
fwscanf:   Biçimli Girdi İşlevleri

G

gamma:   Özel İşlevler
gammaf:   Özel İşlevler
gammal:   Özel İşlevler
(*__gconv_end_fct):   iconv modül arayüzleri
(*__gconv_fct):   iconv modül arayüzleri
(*__gconv_init_fct):   iconv modül arayüzleri
gcvt:   Eski Moda System V Sayıdan Dizgeye Dönüşüm İşlevleri
getc:   Karakter Girdilerinin Alınması
getchar:   Karakter Girdilerinin Alınması
getchar_unlocked:   Karakter Girdilerinin Alınması
getcontext:   Bütünsel Bağlam Denetimi
getcwd:   Çalışma dizini
getc_unlocked:   Karakter Girdilerinin Alınması
getdate:   Genel Zaman Gösterimi Çözümlemesi
getdate_r:   Genel Zaman Gösterimi Çözümlemesi
getdelim:   Satır Yönlenimli Girdi
getdomainnname:   Konak İsimlendirmesi
getegid:   Bir Sürecin Aidiyetinin Okunması
getenv:   Ortama Erişim
geteuid:   Bir Sürecin Aidiyetinin Okunması
getfsent:   fstab
getfsfile:   fstab
getfsspec:   fstab
getgid:   Bir Sürecin Aidiyetinin Okunması
getgrent:   Grup Listesinin Taranması
getgrent_r:   Grup Listesinin Taranması
getgrgid:   Bir Grup Hakkında Bilgi Alınması
getgrgid_r:   Bir Grup Hakkında Bilgi Alınması
getgrnam:   Bir Grup Hakkında Bilgi Alınması
getgrnam_r:   Bir Grup Hakkında Bilgi Alınması
getgrouplist:   Grup Kimliğinin Belirtilmesi
getgroups:   Bir Sürecin Aidiyetinin Okunması
gethostbyaddr:   Konak İsimleri
gethostbyaddr_r:   Konak İsimleri
gethostbyname:   Konak İsimleri
gethostbyname2:   Konak İsimleri
gethostbyname2_r:   Konak İsimleri
gethostbyname_r:   Konak İsimleri
gethostent:   Konak İsimleri
gethostid:   Konak İsimlendirmesi
gethostname:   Konak İsimlendirmesi
getitimer:   Bir Alarmın Ayarlanması
getline:   Satır Yönlenimli Girdi
getloadavg:   İşlemci Özkaynakları
getlogin:   Oturumu Açan Kim?
getmntent:   mtab
getmntent_r:   mtab
getnetbyaddr:   Ağ İsimleri Veritabanı
getnetbyname:   Ağ İsimleri Veritabanı
getnetent:   Ağ İsimleri Veritabanı
getnetgrent:   Bir Ağgrubu Hakkında Bilgi Alınması
getnetgrent_r:   Bir Ağgrubu Hakkında Bilgi Alınması
getopt:   getopt Kullanımı
getopt_long:   getopt_long ile Uzun Seçeneklerin Çözümlenmesi
getopt_long_only:   getopt_long ile Uzun Seçeneklerin Çözümlenmesi
getpagesize:   Bellek Parametrelerinin Sorgulanması
getpass:   Parolaların Okunması
getpeername:   Bana Kim Bağlı?
getpgid:   Süreç Grubu İşlevleri
getpgrp:   Süreç Grubu İşlevleri,   Süreç Grubu İşlevleri
getpid:   Süreç Kimliği
getppid:   Süreç Kimliği
getpriority:   Geleneksel Zamanlama İşlevleri
getprotobyname:   Protokol Veritabanı
getprotobynumber:   Protokol Veritabanı
getprotoent:   Protokol Veritabanı
getpt:   Uçbirimsilerin Ayrılması
getpwent:   Kullanıcı Listesinin Taranması
getpwent_r:   Kullanıcı Listesinin Taranması
getpwnam:   Bir Kullanıcı Hakkında Bilgi Alınması
getpwnam_r:   Bir Kullanıcı Hakkında Bilgi Alınması
getpwuid:   Bir Kullanıcı Hakkında Bilgi Alınması
getpwuid_r:   Bir Kullanıcı Hakkında Bilgi Alınması
getrlimit:   Özkaynak Kullanımın Sınırlanması
getrlimit64:   Özkaynak Kullanımın Sınırlanması
getrusage:   Özkaynak Kullanımı
gets:   Satır Yönlenimli Girdi
getservbyname:   Servis Veritabanı
getservbyport:   Servis Veritabanı
getservent:   Servis Veritabanı
getsid:   Süreç Grubu İşlevleri
getsockname:   Adresin Okunması
getsockopt:   Soket Seçenek İşlevleri
getsubopt:   Alt Seçeneklerin Çözümlenmesi
gettext:   gettext ile Çeviri
gettimeofday:   Yüksek Çözünürlüklü Zaman
getuid:   Bir Sürecin Aidiyetinin Okunması
getumask:   Dosya İzinlerinin Atanması
getutent:   Kullanıcı Hesapları Veritabanına Erişim
getutent_r:   Kullanıcı Hesapları Veritabanına Erişim
getutid:   Kullanıcı Hesapları Veritabanına Erişim
getutid_r:   Kullanıcı Hesapları Veritabanına Erişim
getutline:   Kullanıcı Hesapları Veritabanına Erişim
getutline_r:   Kullanıcı Hesapları Veritabanına Erişim
getutmp:   XPG Kullanıcı Hesapları Veritabanı İşlevleri
getutmpx:   XPG Kullanıcı Hesapları Veritabanı İşlevleri
getutxent:   XPG Kullanıcı Hesapları Veritabanı İşlevleri
getutxid:   XPG Kullanıcı Hesapları Veritabanı İşlevleri
getutxline:   XPG Kullanıcı Hesapları Veritabanı İşlevleri
getw:   Karakter Girdilerinin Alınması
getwc:   Karakter Girdilerinin Alınması
getwchar:   Karakter Girdilerinin Alınması
getwchar_unlocked:   Karakter Girdilerinin Alınması
getwc_unlocked:   Karakter Girdilerinin Alınması
getwd:   Çalışma dizini
get_avphys_pages:   Bellek Parametrelerinin Sorgulanması
get_current_dir_name:   Çalışma dizini
get_nprocs:   İşlemci Özkaynakları
get_nprocs_conf:   İşlemci Özkaynakları
get_phys_pages:   Bellek Parametrelerinin Sorgulanması
glob:   glob çağrısı
glob64:   glob çağrısı
globfree:   Diğer Genelleme Seçenekleri
globfree64:   Diğer Genelleme Seçenekleri
gmtime:   Yerel Zaman
gmtime_r:   Yerel Zaman
grantpt:   Uçbirimsilerin Ayrılması
gsignal:   Kendine Sinyal Gönderme
gtty:   BSD Uçbirim Kipleri

I

IFTODT:   Dizin Girdileri

İ

iconv:   Soysal Dönüşüm Arayüzü
iconv_close:   Soysal Dönüşüm Arayüzü
iconv_open:   Soysal Dönüşüm Arayüzü
if_freenameindex:   Arayüz İsimlendirmesi
if_indextoname:   Arayüz İsimlendirmesi
if_nameindex:   Arayüz İsimlendirmesi
if_nametoindex:   Arayüz İsimlendirmesi
ilogb:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
ilogbf:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
ilogbl:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
imaxabs:   Mutlak Değer
imaxdiv:   Tamsayı Bölme
index:   Uyumluluk için Varolan Dizge Arama İşlevleri
inet_addr:   Konak Adresi İşlevleri
inet_aton:   Konak Adresi İşlevleri
inet_lnaof:   Konak Adresi İşlevleri
inet_makeaddr:   Konak Adresi İşlevleri
inet_netof:   Konak Adresi İşlevleri
inet_network:   Konak Adresi İşlevleri
inet_ntoa:   Konak Adresi İşlevleri
inet_ntop:   Konak Adresi İşlevleri
inet_pton:   Konak Adresi İşlevleri
initgroups:   Grup Kimliğinin Belirtilmesi
initstate:   BSD Rasgele Sayı İşlevleri
initstate_r:   BSD Rasgele Sayı İşlevleri
innetgr:   Ağgrubu Üyeliğinin Sınanması
ioctl:   Soysal G/Ç Denetim İşlemleri
isalnum:   Karakterlerin Sınıflandırılması
isalpha:   Karakterlerin Sınıflandırılması
isascii:   Karakterlerin Sınıflandırılması
isatty:   Uçbirimlerin Tanımlanması
isblank:   Karakterlerin Sınıflandırılması
iscntrl:   Karakterlerin Sınıflandırılması
isdigit:   Karakterlerin Sınıflandırılması
isfinite:   Gerçek Sayı Sınıflama İşlevleri
isgraph:   Karakterlerin Sınıflandırılması
isgreater:   Gerçek Sayı Karşılaştırma İşlevleri
isgreaterequal:   Gerçek Sayı Karşılaştırma İşlevleri
isinf:   Gerçek Sayı Sınıflama İşlevleri
isinff:   Gerçek Sayı Sınıflama İşlevleri
isinfl:   Gerçek Sayı Sınıflama İşlevleri
isless:   Gerçek Sayı Karşılaştırma İşlevleri
islessequal:   Gerçek Sayı Karşılaştırma İşlevleri
islessgreater:   Gerçek Sayı Karşılaştırma İşlevleri
islower:   Karakterlerin Sınıflandırılması
isnan:   Gerçek Sayı Sınıflama İşlevleri,   Gerçek Sayı Sınıflama İşlevleri
isnanf:   Gerçek Sayı Sınıflama İşlevleri
isnanl:   Gerçek Sayı Sınıflama İşlevleri
isnormal:   Gerçek Sayı Sınıflama İşlevleri
isprint:   Karakterlerin Sınıflandırılması
ispunct:   Karakterlerin Sınıflandırılması
isspace:   Karakterlerin Sınıflandırılması
isunordered:   Gerçek Sayı Karşılaştırma İşlevleri
isupper:   Karakterlerin Sınıflandırılması
iswalnum:   Geniş Karakterlerin Sınıflandırılması
iswalpha:   Geniş Karakterlerin Sınıflandırılması
iswblank:   Geniş Karakterlerin Sınıflandırılması
iswcntrl:   Geniş Karakterlerin Sınıflandırılması
iswctype:   Geniş Karakterlerin Sınıflandırılması
iswdigit:   Geniş Karakterlerin Sınıflandırılması
iswgraph:   Geniş Karakterlerin Sınıflandırılması
iswlower:   Geniş Karakterlerin Sınıflandırılması
iswprint:   Geniş Karakterlerin Sınıflandırılması
iswpunct:   Geniş Karakterlerin Sınıflandırılması
iswspace:   Geniş Karakterlerin Sınıflandırılması
iswupper:   Geniş Karakterlerin Sınıflandırılması
iswxdigit:   Geniş Karakterlerin Sınıflandırılması
isxdigit:   Karakterlerin Sınıflandırılması

L

l64a:   İkilik Verinin Kodlanması
labs:   Mutlak Değer
lcong48:   SVID Rasgele Sayı İşlevleri
lcong48_r:   SVID Rasgele Sayı İşlevleri
ldexp:   Normalleştirme İşlevleri
ldexpf:   Normalleştirme İşlevleri
ldexpl:   Normalleştirme İşlevleri
ldiv:   Tamsayı Bölme
lfind:   Dizi Arama İşlevleri
lgamma:   Özel İşlevler
lgammaf:   Özel İşlevler
lgammaf_r:   Özel İşlevler
lgammal:   Özel İşlevler
lgammal_r:   Özel İşlevler
lgamma_r:   Özel İşlevler
link:   Sabit Bağlar
lio_listio:   Eşzamansız Okuma ve Yazma İşlemleri
lio_listio64:   Eşzamansız Okuma ve Yazma İşlemleri
listen:   Bağlantıların Dinlenmesi
llabs:   Mutlak Değer
lldiv:   Tamsayı Bölme
llrint:   Yuvarlama İşlevleri
llrintf:   Yuvarlama İşlevleri
llrintl:   Yuvarlama İşlevleri
llround:   Yuvarlama İşlevleri
llroundf:   Yuvarlama İşlevleri
llroundl:   Yuvarlama İşlevleri
localeconv:   localeconv: Taşınabilirdir ama …
localtime:   Yerel Zaman
localtime_r:   Yerel Zaman
log:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
log10:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
log10f:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
log10l:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
log1p:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
log1pf:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
log1pl:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
log2:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
log2f:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
log2l:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
logb:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
logbf:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
logbl:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
logf:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
login:   Oturum Açma ve Kapatma
login_tty:   Oturum Açma ve Kapatma
logl:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
logout:   Oturum Açma ve Kapatma
logwtmp:   Oturum Açma ve Kapatma
longjmp:   Yerel Olmayan Çıkışların Ayrıntıları
lrand48:   SVID Rasgele Sayı İşlevleri
lrand48_r:   SVID Rasgele Sayı İşlevleri
lrint:   Yuvarlama İşlevleri
lrintf:   Yuvarlama İşlevleri
lrintl:   Yuvarlama İşlevleri
lround:   Yuvarlama İşlevleri
lroundf:   Yuvarlama İşlevleri
lroundl:   Yuvarlama İşlevleri
lsearch:   Dizi Arama İşlevleri
lseek:   Dosya Konumu İlkeli
lseek64:   Dosya Konumu İlkeli
lstat:   Bir Dosyanın Özniteliklerinin Okunması
lstat64:   Bir Dosyanın Özniteliklerinin Okunması
lutimes:   Dosya Zamanları

M

madvise:   Bellek Eşlemli G/Ç
makecontext:   Bütünsel Bağlam Denetimi
mallinfo:   malloc ile Bellek Ayırma İstatistikleri
malloc:   Özdevimli Olarak Basit Bellek Ayırma
mallopt:   Ayarlanabilir Malloc Parametreleri
matherr:   Kayan Noktalı Sayı Olağandışılıkları
mblen:   Evresel Olmayan Karakter Dönüşümleri
mbrlen:   Bir Karakterin Dönüştürülmesi
mbrtowc:   Bir Karakterin Dönüştürülmesi
mbsinit:   Durumun saklanması
mbsnrtowcs:   Dizge Dönüşümleri
mbsrtowcs:   Dizge Dönüşümleri
mbstowcs:   Evresel Olmayan Dizge Dönüşümleri
mbtowc:   Evresel Olmayan Karakter Dönüşümleri
mcheck:   Yığın Bellek Tutarlılık Denetimi
memalign:   Bellek Bloklarının Hizalanarak Ayrılması
memccpy:   Kopyalama ve Birleştirme
memchr:   Arama İşlevleri
memcmp:   Dizi/Dizge Karşılaştırması
memcpy:   Kopyalama ve Birleştirme
memfrob:   Bayağı Şifreleme
memmem:   Arama İşlevleri
memmove:   Kopyalama ve Birleştirme
mempcpy:   Kopyalama ve Birleştirme
memrchr:   Arama İşlevleri
memset:   Kopyalama ve Birleştirme
mkdir:   Dizinlerin Oluşturulması
mkdtemp:   Geçici Dosyalar
mkfifo:   FIFO Özel Dosyaları
mknod:   Özel Dosyaların Oluşturulması
mkstemp:   Geçici Dosyalar
mktemp:   Geçici Dosyalar
mktime:   Yerel Zaman
mlock:   Sayfaları Kilitleyen ve Kilitlerini Açan İşlevler
mlockall:   Sayfaları Kilitleyen ve Kilitlerini Açan İşlevler
mmap:   Bellek Eşlemli G/Ç
mmap64:   Bellek Eşlemli G/Ç
modf:   Yuvarlama İşlevleri
modff:   Yuvarlama İşlevleri
modfl:   Yuvarlama İşlevleri
mount:   Bağlama, Ayırma, Yeniden Bağlama
mprobe:   Yığın Bellek Tutarlılık Denetimi
mrand48:   SVID Rasgele Sayı İşlevleri
mrand48_r:   SVID Rasgele Sayı İşlevleri
mremap:   Bellek Eşlemli G/Ç
msync:   Bellek Eşlemli G/Ç
mtrace:   İzleme işlevselliğinin kurulması
munlock:   Sayfaları Kilitleyen ve Kilitlerini Açan İşlevler
munlockall:   Sayfaları Kilitleyen ve Kilitlerini Açan İşlevler
munmap:   Bellek Eşlemli G/Ç
muntrace:   İzleme işlevselliğinin kurulması

O

obstack - Bakınız: Yığınaklar (Obstacks)
obstack_1grow:   Büyüyen Nesneler
obstack_1grow_fast:   Çok Hızlı Büyüyen Nesneler
obstack_alignment_mask:   Yığınaktaki Verinin Adreslenmesi
obstack_alloc:   Bir Yığınağa Nesne Eklenmesi
obstack_base:   Bir Yığınağın Durumu
obstack_blank:   Büyüyen Nesneler
obstack_blank_fast:   Çok Hızlı Büyüyen Nesneler
obstack_chunk_alloc:   Yığınakları Kullanıma Hazırlama
obstack_chunk_free:   Yığınakları Kullanıma Hazırlama
obstack_chunk_size:   Yığınak Tomarları
obstack_copy:   Bir Yığınağa Nesne Eklenmesi
obstack_copy0:   Bir Yığınağa Nesne Eklenmesi
obstack_finish:   Büyüyen Nesneler
obstack_free:   Bir Yığınaktan Nesne Çıkarılması
obstack_grow:   Büyüyen Nesneler
obstack_grow0:   Büyüyen Nesneler
obstack_init:   Yığınakları Kullanıma Hazırlama
obstack_int_grow:   Büyüyen Nesneler
obstack_int_grow_fast:   Çok Hızlı Büyüyen Nesneler
obstack_next_free:   Bir Yığınağın Durumu
obstack_object_size:   Büyüyen Nesneler,   Bir Yığınağın Durumu
obstack_printf:   Biçimli Çıktıyı Özdevimli Ayırma
obstack_ptr_grow:   Büyüyen Nesneler
obstack_ptr_grow_fast:   Çok Hızlı Büyüyen Nesneler
obstack_room:   Çok Hızlı Büyüyen Nesneler
obstack_vprintf:   Değişkin Çıktı İşlevleri
offsetof:   Yapı Alanı Konum Ölçüleri
on_exit:   Çıkışta Temizlik
open:   Dosyaların Açılması ve Kapatılması
open64:   Dosyaların Açılması ve Kapatılması
opendir:   Bir Dizin Akımının Açılması,   Bir Dizin Akımının Açılması
openlog:   openlog
openpty:   Bir Uçbirimsi Çiftinin Açılması
open_memstream:   Dizge Akımları
open_obstack_stream:   Yığınak Akımları

P

parse_printf_format:   Bir Şablon Dizgesinin Çözümlenmesi
pathconf:   pathconf Kullanımı
pause:   pause Kullanımı
pclose:   Bir Alt Sürece Boru Hattı
perror:   Hata İletileri
pipe:   Bir Borunun Oluşturulması
popen:   Bir Alt Sürece Boru Hattı
posix_memalign:   Bellek Bloklarının Hizalanarak Ayrılması
pow:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
pow10:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
pow10f:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
pow10l:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
powf:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
powl:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
pread:   Girdi ve Çıktı İlkelleri
pread64:   Girdi ve Çıktı İlkelleri
printf:   Biçimli Çıktı İşlevleri
printf_size:   Yerleşik Kotarıcı İşlevler
printf_size_info:   Yerleşik Kotarıcı İşlevler
psignal:   Sinyal İletileri
pthread_atfork:   Evreler ve Çatallaşmak
pthread_attr_destroy:   Evre Öznitelikleri
pthread_attr_getattr:   Evre Öznitelikleri
pthread_attr_getdetachstate:   Evre Öznitelikleri
pthread_attr_getguardsize:   Evre Öznitelikleri
pthread_attr_getinheritsched:   Evre Öznitelikleri
pthread_attr_getschedparam:   Evre Öznitelikleri
pthread_attr_getschedpolicy:   Evre Öznitelikleri
pthread_attr_getscope:   Evre Öznitelikleri
pthread_attr_getstack:   Evre Öznitelikleri
pthread_attr_getstackaddr:   Evre Öznitelikleri
pthread_attr_getstacksize:   Evre Öznitelikleri
pthread_attr_init:   Evre Öznitelikleri
pthread_attr_setattr:   Evre Öznitelikleri
pthread_attr_setdetachstate:   Evre Öznitelikleri
pthread_attr_setguardsize:   Evre Öznitelikleri
pthread_attr_setinheritsched:   Evre Öznitelikleri
pthread_attr_setschedparam:   Evre Öznitelikleri
pthread_attr_setschedpolicy:   Evre Öznitelikleri
pthread_attr_setscope:   Evre Öznitelikleri
pthread_attr_setstack:   Evre Öznitelikleri
pthread_attr_setstackaddr:   Evre Öznitelikleri
pthread_attr_setstacksize:   Evre Öznitelikleri
pthread_cancel:   Basit Evre İşlemleri
pthread_cleanup_pop:   Temizlik İşleyicileri
pthread_cleanup_pop_restore_np:   Temizlik İşleyicileri
pthread_cleanup_push:   Temizlik İşleyicileri
pthread_cleanup_push_defer_np:   Temizlik İşleyicileri
pthread_condattr_destroy:   Koşul Değişkenleri
pthread_condattr_init:   Koşul Değişkenleri
pthread_cond_broadcast:   Koşul Değişkenleri
pthread_cond_destroy:   Koşul Değişkenleri
pthread_cond_init:   Koşul Değişkenleri
pthread_cond_signal:   Koşul Değişkenleri
pthread_cond_timedwait:   Koşul Değişkenleri
pthread_cond_wait:   Koşul Değişkenleri
pthread_create:   Basit Evre İşlemleri
pthread_detach:   Çeşitli Evre İşlevleri
pthread_equal:   Çeşitli Evre İşlevleri
pthread_exit:   Basit Evre İşlemleri
pthread_getconcurrency:   Çeşitli Evre İşlevleri
pthread_getschedparam:   Çeşitli Evre İşlevleri
pthread_getspecific:   Evreye Özgü Veri
pthread_join:   Basit Evre İşlemleri
pthread_key_create:   Evreye Özgü Veri
pthread_key_delete:   Evreye Özgü Veri
pthread_kill:   Evreler ve Sinyal İşleme
pthread_kill_other_threads_np:   Çeşitli Evre İşlevleri
pthread_mutexattr_destroy:   Muteksler
pthread_mutexattr_gettype:   Muteksler
pthread_mutexattr_init:   Muteksler
pthread_mutexattr_settype:   Muteksler
pthread_mutex_destroy:   Muteksler
pthread_mutex_init:   Muteksler
pthread_mutex_lock:   Muteksler
pthread_mutex_timedlock:   Muteksler
pthread_mutex_trylock:   Muteksler
pthread_mutex_unlock:   Muteksler
pthread_once:   Çeşitli Evre İşlevleri
pthread_self:   Çeşitli Evre İşlevleri
pthread_setcancelstate:   İptaletme
pthread_setcanceltype:   İptaletme
pthread_setconcurrency:   Çeşitli Evre İşlevleri
pthread_setschedparam:   Çeşitli Evre İşlevleri
pthread_setspecific:   Evreye Özgü Veri
pthread_sigmask:   Evreler ve Sinyal İşleme
pthread_testcancel:   İptaletme
ptsname:   Uçbirimsilerin Ayrılması
ptsname_r:   Uçbirimsilerin Ayrılması
putc:   Karakterlerin ve Satırların Basit Çıktılanması
putchar:   Karakterlerin ve Satırların Basit Çıktılanması
putchar_unlocked:   Karakterlerin ve Satırların Basit Çıktılanması
putc_unlocked:   Karakterlerin ve Satırların Basit Çıktılanması
putenv:   Ortama Erişim
putpwent:   Bir Kullanıcı Girdisinin Yazılması
puts:   Karakterlerin ve Satırların Basit Çıktılanması
pututline:   Kullanıcı Hesapları Veritabanına Erişim
pututxline:   XPG Kullanıcı Hesapları Veritabanı İşlevleri
putw:   Karakterlerin ve Satırların Basit Çıktılanması
putwc:   Karakterlerin ve Satırların Basit Çıktılanması
putwchar:   Karakterlerin ve Satırların Basit Çıktılanması
putwchar_unlocked:   Karakterlerin ve Satırların Basit Çıktılanması
putwc_unlocked:   Karakterlerin ve Satırların Basit Çıktılanması
pwrite:   Girdi ve Çıktı İlkelleri
pwrite64:   Girdi ve Çıktı İlkelleri

R

raise:   Kendine Sinyal Gönderme
rand:   ISO C Rasgele Sayı İşlevleri
random:   BSD Rasgele Sayı İşlevleri
random_r:   BSD Rasgele Sayı İşlevleri
rand_r:   ISO C Rasgele Sayı İşlevleri
rawmemchr:   Arama İşlevleri
read:   Girdi ve Çıktı İlkelleri
readdir:   Dizin Akımlarının Okunması ve Kapatılması
readdir64:   Dizin Akımlarının Okunması ve Kapatılması
readdir64_r:   Dizin Akımlarının Okunması ve Kapatılması
readdir_r:   Dizin Akımlarının Okunması ve Kapatılması
readlink:   Sembolik Bağlar
readv:   G/Ç'yı Hızlı Dağıtıp Toplama
realloc:   Bir Bellek Bloğunun Boyutunun Değiştirilmesi
realpath:   Sembolik Bağlar
recv:   Veri Alımı
recvfrom:   Datagramların Alınması
regcomp:   POSIX Düzenli İfadelerinin Derlenmesi
regerror:   POSIX Şablonunun Temizlenmesi
regexec:   Derlenmiş POSIX Düzenli İfadelerinin Eşleştirilmesi
regfree:   POSIX Şablonunun Temizlenmesi
register_printf_function:   Yeni Dönüşümlerin Kaydı
remainder:   Kalan İşlevleri
remainderf:   Kalan İşlevleri
remainderl:   Kalan İşlevleri
remove:   Dosyaların Silinmesi
rename:   Dosya İsimlerinin Değiştirilmesi
rewind:   Dosyalarda Konumlama
rewinddir:   Dizin Akımında Rasgele Erişim
rindex:   Uyumluluk için Varolan Dizge Arama İşlevleri
rint:   Yuvarlama İşlevleri
rintf:   Yuvarlama İşlevleri
rintl:   Yuvarlama İşlevleri
rmdir:   Dosyaların Silinmesi
round:   Yuvarlama İşlevleri
roundf:   Yuvarlama İşlevleri
roundl:   Yuvarlama İşlevleri
rpmatch:   Evet/Hayır Yanıtları

S

*sbrk:   Veri Bölütünün Boyunun Değiştirilmesi
scalb:   Normalleştirme İşlevleri
scalbf:   Normalleştirme İşlevleri
scalbl:   Normalleştirme İşlevleri
scalbln:   Normalleştirme İşlevleri
scalblnf:   Normalleştirme İşlevleri
scalblnl:   Normalleştirme İşlevleri
scalbn:   Normalleştirme İşlevleri
scalbnf:   Normalleştirme İşlevleri
scalbnl:   Normalleştirme İşlevleri
scandir:   Dizin İçeriğinin Taranması
scandir64:   Dizin İçeriğinin Taranması
scanf:   Biçimli Girdi İşlevleri
sched_getparam:   Temel Zamanlama İşlevleri
sched_getscheduler:   Temel Zamanlama İşlevleri
sched_get_priority_max:   Temel Zamanlama İşlevleri
sched_get_priority_min:   Temel Zamanlama İşlevleri
sched_rr_get_interval:   Temel Zamanlama İşlevleri
sched_setparam:   Temel Zamanlama İşlevleri
sched_setscheduler:   Temel Zamanlama İşlevleri
sched_yield:   Temel Zamanlama İşlevleri
seed48:   SVID Rasgele Sayı İşlevleri
seed48_r:   SVID Rasgele Sayı İşlevleri
seekdir:   Dizin Akımında Rasgele Erişim
select:   Girdi ve Çıktının Beklenmesi
sem_destroy:   POSIX Semaforları
sem_getvalue:   POSIX Semaforları
sem_init:   POSIX Semaforları
sem_post:   POSIX Semaforları
sem_trywait:   POSIX Semaforları
sem_wait:   POSIX Semaforları
send:   Veri Gönderimi
sendto:   Datagramların Gönderilmesi
setbuf:   Tamponlama Çeşidinin Seçimi
setbuffer:   Tamponlama Çeşidinin Seçimi
setcontext:   Bütünsel Bağlam Denetimi
setdomainname:   Konak İsimlendirmesi
setegid:   Grup Kimliğinin Belirtilmesi
setenv:   Ortama Erişim
seteuid:   Kullanıcı Kimliğinin Belirtilmesi
setfsent:   fstab
setgid:   Grup Kimliğinin Belirtilmesi
setgrent:   Grup Listesinin Taranması
setgroups:   Grup Kimliğinin Belirtilmesi
sethostent:   Konak İsimleri
sethostid:   Konak İsimlendirmesi
sethostname:   Konak İsimlendirmesi
setitimer:   Bir Alarmın Ayarlanması
setjmp:   Yerel Olmayan Çıkışların Ayrıntıları
setkey:   DES Şifreleme
setkey_r:   DES Şifreleme
setlinebuf:   Tamponlama Çeşidinin Seçimi
setlocale:   Yazılımlarda Yerelin Belirtilmesi
setlogmask:   setlogmask
setmntent:   mtab
setnetent:   Ağ İsimleri Veritabanı
setnetgrent:   Bir Ağgrubu Hakkında Bilgi Alınması
setpgid:   Süreç Grubu İşlevleri
setpgrp:   Süreç Grubu İşlevleri
setpriority:   Geleneksel Zamanlama İşlevleri
setprotoent:   Protokol Veritabanı
setpwent:   Kullanıcı Listesinin Taranması
setregid:   Grup Kimliğinin Belirtilmesi
setreuid:   Kullanıcı Kimliğinin Belirtilmesi
setrlimit:   Özkaynak Kullanımın Sınırlanması
setrlimit64:   Özkaynak Kullanımın Sınırlanması
setservent:   Servis Veritabanı
setsid:   Süreç Grubu İşlevleri
setsockopt:   Soket Seçenek İşlevleri
setstate:   BSD Rasgele Sayı İşlevleri
setstate_r:   BSD Rasgele Sayı İşlevleri
settimeofday:   Yüksek Çözünürlüklü Zaman
setuid:   Kullanıcı Kimliğinin Belirtilmesi
setutent:   Kullanıcı Hesapları Veritabanına Erişim
setutxent:   XPG Kullanıcı Hesapları Veritabanı İşlevleri
setvbuf:   Tamponlama Çeşidinin Seçimi
shutdown:   Bir Soketin Kapatılması
sigaction:   Gelişmiş Sinyal İşleme
sigaddset:   Sinyal Kümeleri
sigaltstack:   Sinyal Yığıtı
sigblock:   BSD'de Sinyal Engelleme
sigdelset:   Sinyal Kümeleri
sigemptyset:   Sinyal Kümeleri
sigfillset:   Sinyal Kümeleri
siginterrupt:   BSD Eylemciler
sigismember:   Sinyal Kümeleri
siglongjmp:   Yerel Olmayan Çıkışlarda Sinyaller
sigmask:   BSD'de Sinyal Engelleme
signal:   Basit Sinyal İşleme
signbit:   Kayan Noktalı Sayılarda İşaret Bitinin Ayarlanması
significand:   Normalleştirme İşlevleri
significandf:   Normalleştirme İşlevleri
significandl:   Normalleştirme İşlevleri
sigpause:   BSD'de Sinyal Engelleme
sigpending:   Bekleyen Sinyallerin Sınanması
sigprocmask:   Sürecin Sinyal Maskesi
sigsetjmp:   Yerel Olmayan Çıkışlarda Sinyaller
sigsetmask:   BSD'de Sinyal Engelleme
sigstack:   Sinyal Yığıtı
sigsuspend:   sigsuspend Kullanımı
sigvec:   BSD Eylemciler
sigwait:   Evreler ve Sinyal İşleme
sin:   Trigonometrik İşlevler
sincos:   Trigonometrik İşlevler
sincosf:   Trigonometrik İşlevler
sincosl:   Trigonometrik İşlevler
sinf:   Trigonometrik İşlevler
sinh:   Hiperbolik İşlevler
sinhf:   Hiperbolik İşlevler
sinhl:   Hiperbolik İşlevler
sinl:   Trigonometrik İşlevler
sleep:   Uyku
snprintf:   Biçimli Çıktı İşlevleri
socket:   Bir Soketin Oluşturulması
socketpair:   Soket Çiftleri
sprintf:   Biçimli Çıktı İşlevleri
sqrt:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
sqrtf:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
sqrtl:   Üstel ve Logaritmik İşlevler
srand:   ISO C Rasgele Sayı İşlevleri
srand48:   SVID Rasgele Sayı İşlevleri
srand48_r:   SVID Rasgele Sayı İşlevleri
srandom:   BSD Rasgele Sayı İşlevleri
srandom_r:   BSD Rasgele Sayı İşlevleri
sscanf:   Biçimli Girdi İşlevleri
ssignal:   Basit Sinyal İşleme
stat:   Bir Dosyanın Özniteliklerinin Okunması
stat64:   Bir Dosyanın Özniteliklerinin Okunması
stime:   Basit Zaman,   Basit Zaman
stpcpy:   Kopyalama ve Birleştirme
stpncpy:   Kopyalama ve Birleştirme
strcasecmp:   Dizi/Dizge Karşılaştırması
strcasestr:   Arama İşlevleri
strcat:   Kopyalama ve Birleştirme
strchr:   Arama İşlevleri
strchrnul:   Arama İşlevleri
strcmp:   Dizi/Dizge Karşılaştırması
strcoll:   Dizgeleri Yerele Özgü Karşılaştırma İşlevleri
strcpy:   Kopyalama ve Birleştirme
strcspn:   Arama İşlevleri
strdup:   Kopyalama ve Birleştirme
strdupa:   Kopyalama ve Birleştirme
strerror:   Hata İletileri
strerror_r:   Hata İletileri
strfmon:   Sayıların Biçimlenmesi
strfry:   strfry
strftime:   Zaman Değerlerinin Biçimlenmesi
strlen:   Dizge Uzunluğu
strncasecmp:   Dizi/Dizge Karşılaştırması
strncat:   Kopyalama ve Birleştirme
strncmp:   Dizi/Dizge Karşılaştırması
strncpy:   Kopyalama ve Birleştirme
strndup:   Kopyalama ve Birleştirme
strndupa:   Kopyalama ve Birleştirme
strnlen:   Dizge Uzunluğu
strpbrk:   Arama İşlevleri
strptime:   Düşük Seviyede Çözümleme
strrchr:   Arama İşlevleri
strsep:   Bir Dizgeyi Dizgeciklere Ayırma
strsignal:   Sinyal İletileri
strspn:   Arama İşlevleri
strstr:   Arama İşlevleri
strtod:   Gerçek Sayıların Çözümlenmesi
strtof:   Gerçek Sayıların Çözümlenmesi
strtoimax:   Tamsayıların Çözümlenmesi
strtok:   Bir Dizgeyi Dizgeciklere Ayırma
strtok_r:   Bir Dizgeyi Dizgeciklere Ayırma
strtol:   Tamsayıların Çözümlenmesi
strtold:   Gerçek Sayıların Çözümlenmesi
strtoll:   Tamsayıların Çözümlenmesi
strtoq:   Tamsayıların Çözümlenmesi
strtoul:   Tamsayıların Çözümlenmesi
strtoull:   Tamsayıların Çözümlenmesi
strtoumax:   Tamsayıların Çözümlenmesi
strtouq:   Tamsayıların Çözümlenmesi
strverscmp:   Dizi/Dizge Karşılaştırması
strxfrm:   Dizgeleri Yerele Özgü Karşılaştırma İşlevleri
stty:   BSD Uçbirim Kipleri
SUN_LEN:   Yerel İsim Alanı ile İlgili Ayrıntılar
swapcontext:   Bütünsel Bağlam Denetimi
swprintf:   Biçimli Çıktı İşlevleri
swscanf:   Biçimli Girdi İşlevleri
symlink:   Sembolik Bağlar
sync:   G/Ç İşlemlerinin Eşzamanlanması
syscall:   Sistem Çağrıları
sysconf:   Sysconf Tanımı
sysctl:   Sistem Parametreleri
syslog:   syslog, vsyslog
system:   Bir Komutun Çalıştırması
sysv_signal:   Basit Sinyal İşleme
S_ISBLK:   Bir Dosyanın Türünün Sınanması
S_ISCHR:   Bir Dosyanın Türünün Sınanması
S_ISDIR:   Bir Dosyanın Türünün Sınanması
S_ISFIFO:   Bir Dosyanın Türünün Sınanması
S_ISLNK:   Bir Dosyanın Türünün Sınanması
S_ISREG:   Bir Dosyanın Türünün Sınanması
S_ISSOCK:   Bir Dosyanın Türünün Sınanması
S_TYPEISMQ:   Bir Dosyanın Türünün Sınanması
S_TYPEISSEM:   Bir Dosyanın Türünün Sınanması
S_TYPEISSHM:   Bir Dosyanın Türünün Sınanması

T

tan:   Trigonometrik İşlevler
tanf:   Trigonometrik İşlevler
tanh:   Hiperbolik İşlevler
tanhf:   Hiperbolik İşlevler
tanhl:   Hiperbolik İşlevler
tanl:   Trigonometrik İşlevler
tcdrain:   Hat Denetim İşlevleri
tcflow:   Hat Denetim İşlevleri
tcflush:   Hat Denetim İşlevleri
tcgetattr:   Uçbirim Kipi İşlevleri
tcgetpgrp:   Denetim Uçbirimine Erişim İşlevleri
tcgetsid:   Denetim Uçbirimine Erişim İşlevleri
tcsendbreak:   Hat Denetim İşlevleri
tcsetattr:   Uçbirim Kipi İşlevleri
tcsetpgrp:   Denetim Uçbirimine Erişim İşlevleri
tdelete:   Ağaç Arama İşlevi
tdestroy:   Ağaç Arama İşlevi
telldir:   Dizin Akımında Rasgele Erişim
tempnam:   Geçici Dosyalar
TEMP_FAILURE_RETRY:   Sinyallerle Kesilen İlkeller
textdomain:   gettext kataloğunun yeri
tfind:   Ağaç Arama İşlevi
tgamma:   Özel İşlevler
tgammaf:   Özel İşlevler
tgammal:   Özel İşlevler
time:   Basit Zaman
timegm:   Yerel Zaman
timelocal:   Yerel Zaman
times:   İşlemci Süresinin Sorgulanması
tmpfile:   Geçici Dosyalar
tmpfile64:   Geçici Dosyalar
tmpnam:   Geçici Dosyalar
tmpnam_r:   Geçici Dosyalar
toascii:   Büyük-Küçük Harf Dönüşümleri
tolower:   Büyük-Küçük Harf Dönüşümleri
_tolower:   Büyük-Küçük Harf Dönüşümleri
toupper:   Büyük-Küçük Harf Dönüşümleri
_toupper:   Büyük-Küçük Harf Dönüşümleri
towctrans:   Geniş Karakterlerde Büyük-küçük Harf Dönüşümleri
towlower:   Geniş Karakterlerde Büyük-küçük Harf Dönüşümleri
towupper:   Geniş Karakterlerde Büyük-küçük Harf Dönüşümleri
trunc:   Yuvarlama İşlevleri
truncate:   Dosya Boyu
truncate64:   Dosya Boyu
truncf:   Yuvarlama İşlevleri
truncl:   Yuvarlama İşlevleri
tsearch:   Ağaç Arama İşlevi
ttyname:   Uçbirimlerin Tanımlanması
ttyname_r:   Uçbirimlerin Tanımlanması
twalk:   Ağaç Arama İşlevi
tzset:   Zaman Dilimi Değişkenleri ve İşlevleri

W

wait:   Süreç Tamamlama
wait3:   BSD Süreç Bekleme İşlevleri
wait4:   Süreç Tamamlama
waitpid:   Süreç Tamamlama
warn:   Hata İletileri
warnx:   Hata İletileri
WCOREDUMP:   Süreç Tamamlanma Durumu
wcpcpy:   Kopyalama ve Birleştirme
wcpncpy:   Kopyalama ve Birleştirme
wcrtomb:   Bir Karakterin Dönüştürülmesi
wcscasecmp:   Dizi/Dizge Karşılaştırması
wcscat:   Kopyalama ve Birleştirme
wcschr:   Arama İşlevleri
wcschrnul:   Arama İşlevleri
wcscmp:   Dizi/Dizge Karşılaştırması
wcscoll:   Dizgeleri Yerele Özgü Karşılaştırma İşlevleri
wcscpy:   Kopyalama ve Birleştirme
wcscspn:   Arama İşlevleri
wcsdup:   Kopyalama ve Birleştirme
wcsftime:   Zaman Değerlerinin Biçimlenmesi
wcslen:   Dizge Uzunluğu
wcsncasecmp:   Dizi/Dizge Karşılaştırması
wcsncat:   Kopyalama ve Birleştirme
wcsncmp:   Dizi/Dizge Karşılaştırması
wcsncpy:   Kopyalama ve Birleştirme
wcsnlen:   Dizge Uzunluğu
wcsnrtombs:   Dizge Dönüşümleri
wcspbrk:   Arama İşlevleri
wcsrchr:   Arama İşlevleri
wcsrtombs:   Dizge Dönüşümleri
wcsspn:   Arama İşlevleri
wcsstr:   Arama İşlevleri
wcstod:   Gerçek Sayıların Çözümlenmesi
wcstof:   Gerçek Sayıların Çözümlenmesi
wcstoimax:   Tamsayıların Çözümlenmesi
wcstok:   Bir Dizgeyi Dizgeciklere Ayırma
wcstol:   Tamsayıların Çözümlenmesi
wcstold:   Gerçek Sayıların Çözümlenmesi
wcstoll:   Tamsayıların Çözümlenmesi
wcstombs:   Evresel Olmayan Dizge Dönüşümleri
wcstoq:   Tamsayıların Çözümlenmesi
wcstoul:   Tamsayıların Çözümlenmesi
wcstoull:   Tamsayıların Çözümlenmesi
wcstoumax:   Tamsayıların Çözümlenmesi
wcstouq:   Tamsayıların Çözümlenmesi
wcswcs:   Arama İşlevleri
wcsxfrm:   Dizgeleri Yerele Özgü Karşılaştırma İşlevleri
wctob:   Bir Karakterin Dönüştürülmesi
wctomb:   Evresel Olmayan Karakter Dönüşümleri
wctrans:   Geniş Karakterlerde Büyük-küçük Harf Dönüşümleri
wctype:   Geniş Karakterlerin Sınıflandırılması
WEXITSTATUS:   Süreç Tamamlanma Durumu
WIFEXITED:   Süreç Tamamlanma Durumu
WIFSIGNALED:   Süreç Tamamlanma Durumu
WIFSTOPPED:   Süreç Tamamlanma Durumu
wmemchr:   Arama İşlevleri
wmemcmp:   Dizi/Dizge Karşılaştırması
wmemcpy:   Kopyalama ve Birleştirme
wmemmove:   Kopyalama ve Birleştirme
wmempcpy:   Kopyalama ve Birleştirme
wmemset:   Kopyalama ve Birleştirme
wordexp:   wordexp çağrısı
wordfree:   wordexp çağrısı
wprintf:   Biçimli Çıktı İşlevleri
write:   Girdi ve Çıktı İlkelleri
writev:   G/Ç'yı Hızlı Dağıtıp Toplama
wscanf:   Biçimli Girdi İşlevleri
WSTOPSIG:   Süreç Tamamlanma Durumu
WTERMSIG:   Süreç Tamamlanma Durumu

Y

y0:   Özel İşlevler
y0f:   Özel İşlevler
y0l:   Özel İşlevler
y1:   Özel İşlevler
y1f:   Özel İşlevler
y1l:   Özel İşlevler
yazılım
main işlevi:   Yazılım Argümanları
yn:   Özel İşlevler
ynf:   Özel İşlevler
ynl:   Özel İşlevler
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Veri Türleri Dizini Başlangıç Değişkenler Dizini
Bir Linux Kitaplığı Sayfası