Derlenmiş POSIX Düzenli İfadelerinin Eşleştirilmesi
Önceki Düzenli İfade Eşleştirme Sonraki
Derlenmiş POSIX Düzenli İfadelerinin Eşleştirilmesi
Bir düzenli ifadeyi POSIX Düzenli İfadelerinin Derlenmesi bölümünde açıklandığı gibi derledikten sonra regexec işlevinde dizgelerle karşılaştırarak eşleşmeleri arayabilirsiniz. Bir düzenli ifade demirleme işleçlerini (^ veya $) içermedikçe bir dizge içinde bulunan her eşleşme başarılı sayılır.
int regexec
(const regex_t *restrict şablon,
 const char *restrict  dizge,
 size_t         eşleşen-sayısı,
 regmatch_t       eşleşenler[restrict],
 int           icra-seçenekleri)
işlev
Bu işlev derlenmiş düzenli ifadeyi içeren *şablon ile dizge'yi eşlemeye çalışır.
regexec işlevi düzenli ifade eşleştirilebilmişse 0 ile aksi takdirde sıfırdan farklı bir değerle döner. Sıfırdan farklı dönüş değerlerinin listesi aşağıdadır. Sıfırdan farklı değerler için hata iletilerini üretmek için regerror işlevini kullanabilirsiniz; bkz. POSIX Şablonunun Temizlenmesi.
icra-seçenekleri argümanı ile bit değerli seçeneklerden birini veya bir kaçını belirtebilirsiniz.
Düzenli ifade ya da alt düzenli ifadelerle eşleşen dizge parçaları hakkında bilgi edinmek için eşleşenler ve eşleşen-sayısı argümanlarını kullanabilirsiniz. Aksi takdirde eşleşen-sayısı için 0, eşleşenler için NULL değeri belirtmelisiniz. Bkz. Alt İfadelerle Eşleşmeler.
Eşleşme aramak için kullanılan derlenmiş düzenli ifadeyi hangi yerel için derlemişseniz, arama işlemini aynı yereli kullanarak yapmalısınız.
regexec işlevinin icra-seçenekleri argümanında kullanılabilecek seçenekler:
REG_NOTBOL
Belirtilen dizgenin başlangıcı bir satırın başlangıcı sayılmaz; daha genel olarak, dizgeden önce bir metin bulunduğu kabulü yapılmaz.
REG_NOTEOL
Belirtilen dizgenin sonu bir satırın sonu sayılmaz; daha genel olarak, dizgeden sonra bir metin bulunduğu kabulü yapılmaz.
regexec işlevinden dönebilecek sıfırdan farklı değerler:
REG_NOMATCH
Şablon dizge ile eşleşmedi. Bu aslında bir hata değildir.
REG_ESPACE
regexec için bellek yetersiz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
POSIX Düzenli İfade Seçenekleri Başlangıç Alt İfadelerle Eşleşmeler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası