Alt İfadelerle Eşleşmeler
Önceki Düzenli İfade Eşleştirme Sonraki
Alt İfadelerle Eşleşmeler
regexec işlevi şablon içindeki parantezli alt-ifadeleri eşleştirmek amacıyla kullanıldığına eşleşen dizge parçalarını kaydeder. Sonuçları regmatch_t türündeki yapı dizgesi ile döndürür. Dizinin ilk elemanı (indisi 0 olan eleman) düzenli ifadenin tamamıyla eşleşen dizge parçasını içerir. Dizinin diğer elemanlarının herbirine tek bir parantezli alt-ifade ile eşleşen dizge parçasının başlangıcı ve sonu kaydedilir.
regmatch_t
veri türü
regexec işlevine aktarılan eşleşenler dizisinin veri türüdür. İki yapı üyesi içerir:
rm_so
Alt dizgenin dizge içindeki başlangıç konumu. Bu değeri dizge'ye ekleyerek alt dizgenin adresini bulabilirsiniz.
rm_eo
Alt dizgenin dizge içindeki bitiş konumu.
regoff_t
veri türü
regoff_t bir işaretli tamsayı tür için bir takma isimdir. regmatch_t alanları regoff_t türündedir.
regmatch_t elemanları konumsal alt-ifadelere karşılıktır; ilk elemanda (indisi 1 olan eleman) eşleşen ilk alt-ifade, ikincisinde ikinci alt-ifade,... kayıtlıdır. Alt-ifadelerin sırası ifadede bulundukları sıraya göredir.
regexec işlevine eşleşenler dizisinde kaç eşleşme saklanacağını eşleşen-sayısı ile belirtebilirsiniz. Eğer asıl ifade eşleşen-sayısı ile belirtilenden fazla alt-ifade içeriyorsa, kalan alt-ifadelerin konumları hakkında bilgi edinemezsiniz. Fakat bu şablonun belli bir dizge ile eşleşip eşleşmemesini etkilemez.
regexec işlevinin eşleşen alt-ifadenin yeri hakkında bilgi döndürmesini istemiyorsanız ya eşleşen-sayısı ile 0 değerini aktarın ya da düzenli ifadeyi derlerken regcomp işlevini REG_NOSUB seçeneği ile kullanın.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Derlenmiş POSIX Düzenli İfadelerinin Eşleştirilmesi Başlangıç Alt-ifade Eşlemesindeki Sorunlar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası