Düzenli İfade Eşleştirme
Önceki X. Oylum - Şablon Eşleme Sonraki
Düzenli İfade Eşleştirme
İçindekiler
1. POSIX Düzenli İfadelerinin Derlenmesi  -  Eşlemeye hazırlamak için regcomp kullanımı.
2. POSIX Düzenli İfade Seçenekleri  -  regcomp için sözdizimi çeşitleri.
3. Derlenmiş POSIX Düzenli İfadelerinin Eşleştirilmesi  -  regcomp ile elde edilen şablonun eşleşme için regexec ile kullanımı.
4. Alt İfadelerle Eşleşmeler  -  Dizgenin eşleşen parçalarının bulunması.
5. Alt-ifade Eşlemesindeki Sorunlar  -  Eşleşen parçaların yerlerinin bulunması.
6. POSIX Şablonunun Temizlenmesi  -  Derlenmiş düzenli ifade için ayrılan yerin serbest bırakılması ve hataların raporlanması.
GNU C kütüphanesi düzenli ifade eşleştirmesi için iki arayüz içerir. Biri standart POSIX.2 arayüzü diğeri ise yıllardır GNU sistemlerinde kullanılan arayüzdür.
Her iki arayüz de regex.h başlık dosyasında bildirilmiştir. Eğer _POSIX_C_SOURCE makrosunu tanımlarsanız, sadece POSIX.2 işlevleri, yapıları ve sabitleri bildirilir.
Düzenli ifadeler ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için Regex Kütüphanesi Başvuru Kılavuzu kitabına bakabilirsiniz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Diğer Genelleme Seçenekleri Başlangıç POSIX Düzenli İfadelerinin Derlenmesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası