POSIX Düzenli İfade Seçenekleri
Önceki Düzenli İfade Eşleştirme Sonraki
POSIX Düzenli İfade Seçenekleri
Bunlar bir düzenli ifadeyi regcomp ile derlerken derleme-seçenekleri argümanında belirtilebilecek bit değerli seçeneklerdir.
REG_EXTENDED
Şablon temel bir düzenli ifadenin değil, gelişmiş bir düzenli ifadenin karşılığı olarak oluşturulur.
REG_ICASE
Harfler eşleştirilirken harf büyüklüğüne bakılmaz.
REG_NOSUB
eşleşenler dizisinin içeriği için birşey yapılmaz.
REG_NEWLINE
dizge içindeki satırsonu karakterleri dizgeyi satırlara bölmek için kullanılır. Böylece bir satırsonu karakterinden önceki bir $ karakteri ve satırsonu karakterinden sonraki bir ^ karakteri eşleştirilebilir. Ayrıca, . (nokta) veya [^…] ifadesinin bir satırsonu karakteri ile eşleşmesine izin verilmez.
Aksi takdirde satırsonu karakteri sıradan bir karakter olarak işlem görür.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
POSIX Düzenli İfadelerinin Derlenmesi Başlangıç Derlenmiş POSIX Düzenli İfadelerinin Eşleştirilmesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası