argp_help İşlevi
Önceki Argp Sonraki
argp_help İşlevi
Normalde argp arayüzünü kullanan yazılımlarda argüman kullanım iletilerinin basılması için, bu işlem argp tarafından standart --help seçeneği ile özdevinimli olarak yapıldığından, ayrıca kod yazılması gerekmez. Hata durumlarında ise argp_usage ve argp_error kullanılır. Bkz. Argp Çözümleyicilere Yardımcı İşlevler. Ancak, bir yardım iletisinde yazılımın seçenek çözümlemesi dışında bazı bilgilerin basılması istenebilir. Argp arayüzü bu tür istekleri karşılamak üzere argp_help arayüzünü içerir.
void argp_help
(const struct argp *argp,
 FILE       *akım,
 unsigned      bayraklar,
 char       *isim)
işlev
argp çözümleyici için bir yardım iletisini akım akımına çıktılar. Basılacak iletinin türü bayraklar ile belirtilir.
Argp arayüzü tarafından --help gibi özdevinimli gerçeklenen seçeneklere ilişkin yardım çıktısı bu çıktıda yer almaz. Bu nedenle çağrıyı bir argp çözümleyici işlev içinden yapıyorsanız en iyisi argp_state_help işlevini kullanmaktır. Bkz. Argp Çözümleyicilere Yardımcı İşlevler.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Argp Yardım Çıktısının Özelleştirilmesi Başlangıç argp_help Bayrakları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası