Argp
Önceki Yazılım Argümanları Sonraki
Argp
İçindekiler
4.1. argp_parse İşlevi  -  Argp arayüzünün ana işlevi argp_parse işlevidir.
4.2. Argp Genel Değişkenleri
4.3. Argp Çözümleyicisinin Belirtilmesi  -  argp_parse ile kullanmak için çözümleyicinin tanımlanması.
4.4. Seçenekler  -  Argp çözümleyiciye seçeneklerin belirtilmesi.
4.4.1. Bayraklar  -  Argp seçeneklerinin yorumlanmasında kullanılan seçenekler
4.5. Argp Çözümleyici İşlevleri  -  Argp çözümleyici için tanımlanan eylemler.
4.5.1. Argp Çözümleyici İşlevleri için Özel Anahtarlar  -  anahtar argümanında kullanılabilecek özel anahtarlar.
4.5.2. Argp Çözümleyicilere Yardımcı İşlevler  -  Argp çözümlemesine yardımcı olan işlevler.
4.5.3. Argp Çözümleme Durumu  -  durum argümanı ne ifade eder.
4.6. Çocuk Çözümleyiciler  -  Çok sayıda argp çözümleyicinin birlikte kullanılması
4.7. argp_parse Bayrakları  -  argp_parse davranışını etkileyen bayraklar.
4.8. Argp Yardım Çıktısının Özelleştirilmesi  -  Bir argp çözümleyici için yardım çıktısının özelleştirilmesi.
4.8.1. Argp Yardım Özelleştirme Anahtarları  -  Yardım özelleştirme işlevlerinde belirtilebilecek anahtar değerleri.
4.9. argp_help İşlevi  -  Yardım iletilerinin çözümlenmeden basılması.
4.10. argp_help Bayrakları  -  Basılacak yardım iletisininin sırasının belirlenmesi.
4.11. Argp Örnekleri  -  Argp arayüzünün kullanıldığı basit yazılım örnekleri.
4.11.1. 1. Örnek  -  Argp kullanan en küçük örnek
4.11.2. 2. Örnek  -  Sadece öntanımlı seçeneklerle argp kullanan örnek bir yazılım
4.11.3. 3. örnek  -  Kullanıcı seçenekleriyle Argp kullanılan bir yazılım örneği
4.11.4. 4. Örnek  -  Çok sayıda Argp çözümleyicinin birarada kullanıldığı bir yazılım örneği.
4.12. Argp Arayüzünün Kişiselleştirmesi  -  Kullanıcılar --help çıktısının biçimini belirleyebilir.
Argp unix tarzı argüman vektörlerini çözümlemek için bir arayüzdür. Bkz. Yazılım Argümanları.
Argp arayüzü, getopt arayüzü ile kullanılamayan özellikler içerir. Bu özellikler GNU kodlama standartlarında belirtildiği gibi --help and --version seçenekleri için özdevimli bir çıktı üretilmesini içerir. Argp kullanımı, yazılımcının bu ek seçeneklerin gerçeklenmesini ya da güncel tutulmasını boşvermesi olasılığını azaltır.
Argp ayrıca, birbirinden bağımsız tanımlanmış seçenek çözümleyicileri arasındaki çelişkilere bir orta yol bularak ve sonuçları tek bir çözümleyiciden geliyormuşçasına biraraya getirerek, birarada kullanma yeteneğine de sahiptir. Bir kütüphane, kullanıcı yazılımlarının kendi seçenek çözümleyicileri ile birlikte çalışarak ve kullanıcı yazılımları için daha az iş üreterek, bir argp çözümleyici içerebilir. Bazı yazılımlar sadece kütüphanelerin içerdiği çözümleyicileri kullanır, böylece ayrıntıya girmeden tutarlı ve verimli seçenek çözümlemesi kütüphaneler tarafından gerçekleştirilir.
Argp oluşumlarını kullanacaksanız yazılımınıza argp.h başlık dosyasını dahil etmelisiniz.
Argp Arayüzünün Kişiselleştirmesi
Argp --help çıktısının biçimi bazı bakımlardan yazılımın kullanıcıları tarafından belirlenebilir. Bu işlem ARGP_HELP_FMT ortam değişkenine virgül ayraçlı bir takım sözcükler belirterek yapılır. Boşluklar yoksayılır:
dup-args
no-dup-args
Yinelenen argüman kipini açar/kapar. Eğer bir seçenek aynı argümanı farklı seçenek isimleriyle kabul ediyorsa, yinelenen argüman kipinde, argüman her seçenek ismiyle ayrı ayrı gösterilir. Aksi takdirde, argüman sadece ilk uzun seçenekle birlikte gösterilir. Ardarda gösterilen farklı seçenek isimlerinden birinde belirtilen argümanın, diğer seçenek isimleriyle de kullanılacağını kullanıcı bilir. Öntanımlı olan no-dup-args'dır, yani argüman bir defa gösterilir.
dup-args-note
no-dup-args-note
Seçenek argümanı yinelemesi yapılmadığında, kullanıcıya bilgilendirme iletisi çıktılanmasını açar/kapar. Öntanımlı olan dup-args-note'dur.
short-opt-col=n
Kısa seçeneğin basılacağı sütun. Öntanımlı değeri 2'dir.
long-opt-col=n
Uzun seçeneğin basılacağı sütun. Öntanımlı değeri 6'dır.
doc-opt-col=n
Yazılım açıklamasının basılacağı sütun (bkz. Bayraklar). Öntanımlı değeri 2'dir.
opt-doc-col=n
Seçenek açıklamalarının basılacağı sütun. Öntanımlı değeri 29'dur.
header-col=n
Grup başlıklarının basılacağı sütun. Öntanımlı değeri 1'dir.
usage-indent=n
Usage:'den sonraki iletinin basılacağı sütun. Öntanımlı değeri 12'dir.
rmargin=n
Satır sarmalamasının yapılacağı sütun. Öntanımlı değeri 79'dur.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
getopt_long Kullanım Örneği. Başlangıç argp_parse İşlevi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası