argp_help Bayrakları
Önceki Argp Sonraki
argp_help Bayrakları
argp_help (bkz. argp_help İşlevi) veya argp_state_help (bkz. Argp Çözümleyicilere Yardımcı İşlevler) çağrısı yapıldığında çıktı bayraklar argümanında belirtilen değerden etkilenir. Bu değer, aşağıdaki değerler VEYAlanarak oluşturulabilir:
ARGP_HELP_USAGE
Tüm seçeneklerin listelendiği Unix Usage: iletisi.
ARGP_HELP_SHORT_USAGE
Seçeneklerin açıkça değil, seçeneklerin sadece yer belirtilerek çıktılandığı Unix Usage: iletisi; seçenek olmayan argümanların sözdizimi gösterilirken yararlıdır.
ARGP_HELP_SEE
Try … for more help iletisi; burada yazılımın ismini ve --help seçeneğini içerir.
ARGP_HELP_LONG
Her seçeneğin kendi bilgilendirme metni bulunan ayrıntılı yardım iletisi.
ARGP_HELP_PRE_DOC
Ayrıntılı yardım iletisinden önceki argp çözümleyici açıklama dizgesi.
ARGP_HELP_POST_DOC
Ayrıntılı yardım iletisinden sonraki argp çözümleyici açıklama dizgesi.
ARGP_HELP_DOC
(ARGP_HELP_PRE_DOC | ARGP_HELP_POST_DOC)
ARGP_HELP_BUG_ADDR
argp_program_bug_address değişkeninde atanmışsa, bu yazılımla ilgili yazılım hatalarının raporlanacağı yeri belirten ileti.
ARGP_HELP_LONG_ONLY
Çıktı, ARGP_LONG_ONLY kipine göre değiştirilir.
Aşağıdaki bayraklar sadece argp_state_help işlevinde kullanıldığında anlamlıdır. İleti basıldıktan sonra ya yazılım sonlandırılır ya da işlev döner. Bu seçenekler bunlardan birini seçer:
ARGP_HELP_EXIT_ERR
Yazılımın exit (argp_err_exit_status) ile sonlanmasını sağlar.
ARGP_HELP_EXIT_OK
Yazılımın exit (0) ile sonlanmasını sağlar.
Aşağıdaki bayraklar, standart iletilerin basılmasında kullanılan temel bayrakların birleşiminden oluşur:
ARGP_HELP_STD_ERR
Hata iletisinin bir çözümleme hatası içerdiği varsayımıyla, nasıl yardım alınacağını belirten bir ileti basılır ve yazılım bir hata ile sonlandırılır.
ARGP_HELP_STD_USAGE
Bir standart kullanım iletisi basılır ve yazılım bir hata ile sonlandırılır. Bu duruma özel bir hata iletisisin yokluğunda kullanılır.
ARGP_HELP_STD_HELP
--help seçeneğinin standart sonucu olan ileti basılır ve yazılım başarılı olarak sonlandırılır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
argp_help İşlevi Başlangıç Argp Örnekleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası