argp_parse Bayrakları
Önceki Argp Sonraki
argp_parse Bayrakları
argp_parse işlevinin öntanımlı davranışı yazılımın komut satırı argümanlarının teamülen çok bilinen bir duruma göre çözümleme yapması için tasarlanmıştır. Bu davranışı değiştirmek için argp_parse işlevinin bayraklar argümanında aşağıdaki bayraklar VEYAlanarak belirtilebilir:
ARGP_PARSE_ARGV0
argp_parse işlevinin argv argümanının ilk elemanı yoksayılmaz. ARGP_NO_ERRS etkin olmadıkça argüman vektörünün komut satırında yazılım ismine denk düşen ilk elemanı seçenek çözümleme amaçlarına uygun olarak yoksayılır.
ARGP_NO_ERRS
Bilinmeyen seçenekler için stderr akımına hata iletileri basılmaz. Bu bayrak etkin olmadıkça, ARGP_PARSE_ARGV0 yoksayılır ve hata iletilerinde argv[0] yazılım ismi olarak basılır. Bu bayrak ayrıca ARGP_NO_EXIT uygular. Hata olduğunda hiçbir bilgi vermeksizin yazılımı sonlandırmanın kötü bir davranış olacağından hareketle bu davranış isteğe bağlı yapılmıştır.
ARGP_NO_ARGS
Seçenek olmayan argümanlar çözümlenmez. Normalde bunlar çözümleme işlevleri ARGP_KEY_ARG anahtarı ile çağrılarak çözümlenirler. Bir argümanın çözümlenmesi başarısız olduğunda çözümleme normalde durduğundan bu bayrağın kullanılmasına gerek kalmaz. Bkz. Argp Çözümleyici İşlevleri.
ARGP_IN_ORDER
Seçenekler ve argümanları komut satırında verildikleri sırada çözümlenir. Normalde seçenekler önce çözümlenecek şekilde düzenleme yapılır.
ARGP_NO_HELP
Normalde standart --help seçeneği ile seçeneklerin kullanım açıklamalarını içeren yardım iletisinin basılıp exit (0) ile çıkılır. Bu bayrak bu davranışı iptal eder.
ARGP_NO_EXIT
Bir hata iletisi ile sonuçlansa bile hatalarda çıkış yapılmaz.
ARGP_LONG_ONLY
Argümanların çözümlenmesinde GNU getopts uzun seçenek kuralları kullanılır. Bu bayrak uzun seçenekleri tek - ile (-help biçiminde) belirtilebilmesini mümkün kılar. Bu, daha az kullanışlı bir arayüz ile sonuçlanır ve hem GNU kodlama standartları hem de çoğu GNU yazılımı ile bu davranış uyumsuz olacağından kullanılması önerilmez.
ARGP_SILENT
İleti basma ve çıkma seçeneklerini, özellikle ARGP_NO_EXIT, ARGP_NO_ERRS ve ARGP_NO_HELP ile ilgili olarak iptal eder.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Çocuk Çözümleyiciler Başlangıç Argp Yardım Çıktısının Özelleştirilmesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası