Çocuk Çözümleyiciler
Önceki Argp Sonraki
Çocuk Çözümleyiciler
Bir struct argp yapısının children alanı aynı argüman kümesinin çözümlenmesi için birlikte kullanılacak diğer argp çözümleyicilerle ilgili bilgi içerir. Bu alan, bir struct argp_child vektörüne göstericidir. Vektör, argp alanı sıfır olan bir yapı ile sonlanır.
Çözümleyiciler arasında aynı isimli iki seçeneği belirtilmesi nedeniyle bir çatışma ortaya çıkarsa, çatışmalar ata argp çözümleyici(ler) ya da çocuk çözümleyiciler listesindeki daha önceki argp çözümleyiciler lehine çözümlenir.
struct argp_child
veri türü
Bir struct argp yapısının children alanı tarafından gösterilen yardımcı argp çözümleyici listesindeki bir girdinin veri türü. Yapı şu üyelere sahiptir:
const struct argp *argp
Çocuk argp çözümleyici; yapı, listenin son elemanıysa sıfır.
int flags
Bu çocuk çözümleyici için bayraklar.
const char *header
Sıfırdan farklıysa, çocuk seçeneklerden önce yardım çıktısına basılacak isteğe bağlı başlık. Bir yan etki olarak, sıfırdan farklı bir değer çocuk seçeneklerin birlikte gruplanmasına sebep olur. Bir başlık basmadan bu yan etkiyi elde etmek isterseniz "" değerini kullanın. Başlık dizgesi basılırken son karakter teamülen : olur. Bkz. Seçenekler.
int group
Çocuk seçeneklerin, ata argp çözümleyicinin seçenekleri ile birlikte basılırken, bu seçenekler arasında grup olarak hangi sırada basılacağı bu üye ile belirtilir. struct argp_option yapısının group alanındaki değer ile aynıdır. Bkz. Seçenekler. Tüm çocuk seçenek grupları, ata seçenekler arasında belli bir gruplama seviyesinde basılır. Eğer bu alan ve header alanı her ikisi de sıfırsa, çocuk seçenekler gruplanmaz, ata seçeneklerle aynı seviyede basılırlar.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Argp Çözümleyici İşlevleri Başlangıç argp_parse Bayrakları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası