Argp Genel Değişkenleri
Önceki Argp Sonraki
Argp Genel Değişkenleri
Bu değişkenler, --help çıktısında bir hata raporlama adresi sağlanması ve --version seçeneğinin gerçeklenmesini kullanıcı yazılımları açısından kolaylaştırır. Bunlar argp içinde öntanımlı olarak gerçeklenmiştir.
const char *argp_program_version
değişken
Tanımlanmışsa ve değeri sıfırdan farklıysa, argp_parse çözümlemesine, satırsonu karakteri ile biten bir sürüm bilgisi basıp yazılımın çıkmasını sağlayan bir --version seçeneği eklenir. Sürüm bilgisinin basılıp yazılımın çıkması istenmiyorsa, ARGP_NO_EXIT biti ile bu sağlanabilir.
const char *argp_program_bug_address
değişken
Tanımlanmışsa ve değeri bir boş gösterici değilse, --help seçeneği için standart çıktının sonuna basılacak Report bugs to address. cümlesinin address dizgesine bir göstericidir.
argp_program_version_hook
değişken
Tanımlanmışsa ve değeri sıfırdan farklıysa, argp_parse çözümlemesine, satırsonu karakteri ile biten bir sürüm bilgisi basıp yazılımın sıfır durumu ile çıkmasını sağlayan bir --version seçeneği eklenir. ARGP_NO_HELP biti etkinse bu yapılmaz. ARGP_NO_EXIT biti etkinse, argp başka yazılımlarca kullanılıyormuşçasına, yazılımın çıkış davranışı ya engellenir ya da değiştirilir.
Değişken, şöyle bir işlevi göstermelidir:
    void print-version (FILE *akım, struct argp_state *durum)
durum için Argp Çözümleme Durumu bölümüne bakınız.
argp_program_version değişkeni de atanmışsa, bu değişken önceliklidir ve yazılımın sürüm bilgisi basit bir dizge ile karşılanamıyorsa bu değişkeni kullanmak daha yararlıdır.
error_t argp_err_exit_status
değişken
Argp bir çözümleme hatası dolayısıyla çıkarken kullanılan çıkış durumudur. Yazılımda tanımlanmamışsa ya da bir değer atanmamışsa öntanımlı değeri, sysexits.h dosyasındaki EX_USAGE'dir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
argp_parse İşlevi Başlangıç Argp Çözümleyicisinin Belirtilmesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası