argp_parse İşlevi
Önceki Argp Sonraki
argp_parse İşlevi
Argp arayüzünün ana işlevi argp_parse işlevidir. Bir çok durumda, argp_parse çağrısı sadece main işlevinde argüman çözümlemesi gerekliyse yapılır. Bkz. Yazılım Argümanları.
error_t argp_parse
(const struct argp *argp,
 int        argc,
 char       **argv,
 unsigned      bayraklar,
 int        *arg_indisi,
 void       *girdi)
işlev
argp_parse işlevi argp çözümleyicisini kullanarak argc uzunluğundaki argv içindeki argümanları çözümler.
Sıfır değeri struct argp yapısının üyelerinin hepsinin sıfır olduğu bir duruma denktir. bayraklar çözümlemenin gidişatını etkileyen bayrak bitlerinden oluşur. girdi ile argp çözümleyiciye parametreleri belirtmek için kullanılan bir yapının göstericisi aktarılır, çözümleyici sonuçları bu yapıyla döndürür.
bayraklar içinde ARGP_NO_EXIT veya ARGP_NO_HELP bitleri yoksa argp_parse çağrısı sonuçlarını yazılım çıkarken verebilir. Bu davranış bir hata saptandığında ya da bilinmeyen bir seçeneğe rastlandığında gerçekleşir. Bkz. Yazılımın Sonlandırılması.
arg_indisi bir boş gösterici değilse, burada argv içindeki çözümlenmemiş ilk seçeneğin indisi değer olarak döner.
Çözümleme başarılı olursa işlev sıfırla döner, bir hata oluşmuşsa o hatanın kodu ile döner. Farklı argp çözümleyicileri aynı hata için farklı hata kodları döndürebilirse de, standart hata kodları şunlardır: bir bellek ayırma hatası oluşmuşsa ENOMEM, bilinmeyen bir seçenek ya da seçenek argümanına rastlanmışsa EINVAL.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Argp Başlangıç Argp Genel Değişkenleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası