getopt_long Kullanım Örneği.
Önceki getopt Sonraki
getopt_long Kullanım Örneği.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <getopt.h>

/* --verbose için tanımlanan bayrak. */
static int verbose_flag;

int
main (argc, argv)
   int argc;
   char **argv;
{
 int c;

 while (1)
  {
   static struct option long_options[] =
    {
    /* Bu seçenekler bir bayrak tanımlar. */
     {"verbose", no_argument,    &verbose_flag, 1},
     {"brief",  no_argument,    &verbose_flag, 0},
    /* Bu seçenekler bayraksız. Onları indislerine bakıp bulacağız. */
     {"add",   no_argument,    0, 'a'},
     {"append", no_argument,    0, 'b'},
     {"delete", required_argument, 0, 'd'},
     {"create", required_argument, 0, 'c'},
     {"file",  required_argument, 0, 'f'},
     {0, 0, 0, 0}
    };
   /* getopt_long seçenek indisini burada saklar. */
   int option_index = 0;

   c = getopt_long (argc, argv, "abc:d:f:",
            long_options, &option_index);

   /* Seçeneklerin sonu mu, bakalım. */
   if (c == -1)
    break;

   switch (c)
    {
    case 0:
     /* Bu seçenek bir bayrak tanımlamamışsa,
       şimdilik birşey yapmayacağız. */
     if (long_options[option_index].flag != 0)
      break;
     if (optarg)
      printf ("%s argümanı ile ", optarg);
     printf ("%s seçeneği", long_options[option_index].name);

     printf ("\n");
     break;

    case 'a':
     puts ("-a seçeneği\n");
     break;

    case 'b':
     puts ("-b seçeneği\n");
     break;

    case 'c':
     printf ("`%s' değeri ile -c seçeneği\n", optarg);
     break;

    case 'd':
     printf ("`%s' değeri ile -d seçeneği\n", optarg);
     break;

    case 'f':
     printf ("`%s' değeri ile -f seçeneği\n", optarg);
     break;

    case '?':
     /* getopt_long bir hata iletisi basmış oldu. */
     break;

    default:
     abort ();
    }
  }

 /* --verbose ve --brief seçeneklerine rastlandığında onları
   raporlamak yerine onların sonucu olan son durumu raporlayalım. */
 if (verbose_flag)
  puts ("ayrıntı bayrağı etkinleştirildi");

 /* Kalan komut satırı argümanlarını (seçenek olmayan) basalım. */
 if (optind < argc)
  {
   printf ("seçenek olmayan ARGV elemanları: ");
   while (optind < argc)
    printf ("%s ", argv[optind++]);
   putchar ('\n');
  }

 exit (0);
}
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
getopt_long ile Uzun Seçeneklerin Çözümlenmesi Başlangıç Argp
Bir Linux Kitaplığı Sayfası