Kalan İşlevleri
Önceki Aritmetik İşlevleri Sonraki
Kalan İşlevleri
Bu bölümdeki işlevler iki gerçek sayının birbirine bölünmesinden kalanı hesaplar. Her biri biraz farklıdır; sorunlarınıza çözüm olacak biri vardır.
double fmod
(double bölünen,
 double bölen)
float fmodf
(float bölünen,
 float bölen)
long double fmodl
(long double bölünen,
 long double bölen)
işlev
Bu işlevler bölünen'in bölen'e bölünmesinden kalanı verir. Yani, dönüş değeri bölünen - bölüm * bölen işleminin sonucudur. Örneğin, fmod (6.5, 2.3) çağrısı 1.9 ile döner. Bu işlev bölüm'ü sıfıra en yakın tamsayıya yuvarlayarak işlem yapar.
İşlevin dönüş değeri bölünen ile aynı işaretlidir ve bölen'den küçüktür.
Eğer bölen sıfırsa, fmod bir saha hatası sinyaller.
double drem
(double bölünen,
 double bölen)
float dremf
(float bölünen,
 float bölen)
long double dreml
(long double bölünen,
 long double bölen)
işlev
Bu işlevler fmod gibidir, farklı olarak bölüm'ü sıfıra en yakın tamsayıya değil, en yakın tamsayıya yuvarlayarak işlem yapar. Örneğin, drem (6.5, 2.3) çağrısı -0.4 ile döner; burada yapılan işlem, 6.5 eksi 6.9'dur.
Sonucun mutlak değeri bölen'in mutlak değerine eşit ya da küçüktür. fmod (bölünen, bölen) - drem (bölünen, bölen) işleminin sonucu daima bölen veya eksi bölen ya da sıfırdır.
Eğer bölen sıfırsa, drem bir saha hatası sinyaller.
double remainder
(double bölünen,
 double bölen)
float remainderf
(float bölünen,
 float bölen)
long double remainderl
(long double bölünen,
 long double bölen)
işlev
drem işlevlerinin diğer isimleridir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Yuvarlama İşlevleri Başlangıç Kayan Noktalı Sayılarda İşaret Bitinin Ayarlanması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası