Bir Kullanıcı Hakkında Bilgi Alınması
Önceki Kullanıcı Veritabanı Sonraki
Bir Kullanıcı Hakkında Bilgi Alınması
Belirli bir kullanıcı için sistem kullanıcıları veritabanında getpwuid veya getpwnam işlevini kullanarak arama yapabilirsiniz. Bu işlevler pwd.h başlık dosyasında bildirilmiştir.
struct passwd *getpwuid
(uid_t kullkim)
işlev
Bu işlev kullanıcı kimliği kullkim olan kullanıcı hakkında bilgi içeren durağan olarak ayrılmış bir gösterici ile döner. Bu yapıya sonraki getpwuid çağrıları yazabilir.
Dönen bir boş gösterici kullanıcı kimliği kullkim olan bir kullanıcı olmadığını belirtir.
int getpwuid_r
(uid_t      kullkim,
 struct passwd *sonuç_tamponu,
 char      *tampon,
 size_t     tampon_uzunluğu,
 struct passwd **sonuç)
işlev
Bu işlev kullanıcı kimliği kullkim olan kullanıcı hakkında bilgi döndüren getpwuid işlevine benzemekle birlikte, bilgi durağan ayrılmış bir tamponda dönmez, kullanıcı tanımlı sonuç_tamponu ile gösterilen tamponda saklanır. tampon ile gösterilen ek tamponun ilk tampon_uzunluğu baytı normalde sonuç yapının elemanları tarafından gösterilen dizgelerden oluşan ek bilgi içerir.
Eğer kullanıcı kimliği kullkim olan bir kullanıcı varsa, sonuç ile dönen gösterici istenen veriyi içeren kaydı gösterir (yani, sonuç, sonuç_tamponu değerini içerir). Böyle bir kullanıcı yoksa ya da bir hata oluşmuşsa sonuç ile boş gösterici döner. İşlev ya sıfır ya da bir hata kodu ile döner. Eğer tampon tamponu gereken tüm bilgiyi saklamak için küçükse ERANGE hata kodu döner ve errno değişkenine ERANGE atanır.
struct passwd *getpwnam
(const char *isim)
işlev
Bu işlev kullanıcı ismi isim olan kullanıcı hakkında bilgi içeren durağan olarak ayrılmış bir gösterici ile döner. Bu yapıya sonraki getpwnam çağrıları yazabilir.
Dönen bir boş gösterici kullanıcı ismi isim olan bir kullanıcı olmadığını belirtir.
int getpwnam_r
(const char   *isim,
 struct passwd *sonuç_tamponu,
 char      *tampon,
 size_t     tampon_uzunluğu,
 struct passwd **sonuç)
işlev
Bu işlev kullanıcı ismi isim olan kullanıcı hakkında bilgi döndüren getpwnam işlevine benzemekle birlikte, bilgi durağan ayrılmış bir tamponda dönmez, kullanıcı tanımlı sonuç_tamponu ve tampon ile gösterilen tamponlarda saklanır.
Dönüş değerleri getpwuid_r işlevi ile aynıdır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Bir Kullanıcıyı Tanımlayan Veri Yapısı Başlangıç Kullanıcı Listesinin Taranması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası