Önem Derecelerinin Eklenmesi
Önceki Biçimli İletiler Sonraki
Önem Derecelerinin Eklenmesi
SEV_LEVEL ortam değişkenini kullanmanın yanında yeni önem derecelerini belirlemek için bir olasılık daha vardır. Bu yöntem çalışan bir yazılım içinde başka önem derecelerinden bahsedilebilmesini kolaylaştırır. setenv veya putenv işlevleri ortam değişkenlerini ayarlamakta kullanılabilir ama bu zahmetlidir.
int addseverity
(int         önem,
 const char *dizge)
işlev
Bu işlev, fmtmsg işlevinin önem parametresi tarafından adreslenebilecek yeni önem derecesini belirlemekte kullanılır. addseverity işlevinin önem parametresi fmtmsg işlevinin önem parametresinin değeri ile eşleşmeli ve dizge de asıl iletide sayısal değer yerine gösterilecek dizge olmalıdır.
dizge'nin değeri NULL ise önem'e karşılık olan sayısal değerle ilgili önem derecesi kaldırılır.
Öntanımlı önem derecelerini kaldırmak ya da değiştirmek mümkün değildir. önem parametresinde bu değerlerlerden biri kullanılarak yapılan addseverity çağrıları başarısız olacaktır.
Görev yerine getirilmişse işlev MM_OK ile döner. MM_NOTOK dönmüşse birşeyler yanlış gitmiş demektir. Bu durumda ya yeterli bellek ya da kaldırılmak istenen sınıf yoktur.
fmtsmg olduğu halde bu işlev X/Open Taşınabilirlik Kılavuzunda yoktur. System V sistemlerinde bulunur.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Biçimli İletilerin Basılması Başlangıç Örnek
Bir Linux Kitaplığı Sayfası